RSS
 

Egyesülni fogunk, amint belépünk az Új Paradicsom kapuin

02 márc

2012. március 1. csütörtök, 19.55

Drága, szeretett leányom, Gyermekeim közül sokan már megmenekültek az Én dédelgetett követőim imáinak és szenvedéseinek köszönhetően, akiknek Irántam való szeretete meghaladja az emberiség nagy része által vélt szeretetet.

Ebben az intenzív időszakban kitartok, és Követőimre támaszkodom, hogy segítsenek Nekem a lelkek megmentésében.

Ezen lelkek közül sokan nem fogják túlélni Isteni Irgalmasságom cselekedetét, és halálos bűnben fognak meghalni.

Közületek oly sokan válaszoltatok Hívásomra, szívetek engedelmességével és nagylelkűségével.

Nagy vigaszt nyújtotok Nekem.

Megáldalak benneteket, drága Követőim, és arra kérlek benneteket, hogy továbbra is imádkozzatok a többiek lelkéért.

Rövidesen az egész emberiség részesülni fog Irgalmasságom ajándékában.

Mindenki érteni fogja Létezésem igazságát, de nem mindenki akar majd átölelni Engem, még akkor sem, amikor az igazság feltárul előttük.

Ezekért a lelkekért sóvárgok.

Ezekért az elveszett lelkekért hullajtja szeretett Édesanyám a könnyeit.

Ezek azok a bűnösök, akiket segítenetek kell Nekem megmenteni, mert Én meg akarom menteni Isten valamennyi gyermekét.

Imádkozzatok, és egyesüljetek, hogy segítsetek Nekem minden egyes lelket egybegyűjteni, amikor belépünk az Új Paradicsom kapuin.

Imahadjárat (35) Ima a lelkeknek a Paradicsomba való belépéshez

Ó, Jézusom

Segíts nekem, hogy segíthessek Neked megmenteni gyermekeid maradékát a földön

Kérlek, hogy Irgalmad által mentsd majd meg a lelkeket a sötétség szellemétől

Fogadd el életem megpróbáltatásait, szenvedéseit és fájdalmait a lelkek megmentésére a pokol tűzétől

Tölts el engem a kegyelmekkel, hogy felajánljam neked ezeket a szenvedéseket szeretettel és örömmel szívemben, hogy mi mindannyian egy emberként egyesüljünk a Szentháromság iránti szeretetben, és Veled éljünk, mint egy szent család a Paradicsomban.

Ámen.”

Gyermekek, tudjátok, hogy mennyire szeretlek benneteket.

Ti, akik ismertek Engem, meg fogjátok érteni Fájdalmam és Szenvedésem mélységeit, amiatt a sok ember miatt, akik visszautasítják Irgalmas Kezem.

Csak ti tudtok, imáitok által segíteni ezeken a lelkeken, és így vigaszt nyújtotok Nekem, amelyre vágyom.

Maradjatok Mellettem most.

Nem fog sokáig tartani.

Legyetek türelmesek és imádkozzatok.

Nyugodjatok meg, és érezzétek Szeretetemet.

Minden rendben lesz.

Szeretett Jézus Krisztusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 márciusi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért