RSS
 

Szűz Mária: Más országok is követni fogják Angliát, és szintén betiltják a nyilvános imádkozást

13 feb

2012. február 12. vasárnap; 10.30

Gyermekem, mennyire könnyezem, amikor látom, hogy hányan próbálják kiirtani a Fiam iránti mély tiszteletet.

Már mondtam neked korábban, hogy a csata elkezdődött. A terveket már megkezdték, hogy betiltsák Angliában a nyilvános imádkozást az Atyaistenhez és az Ő drága Fiához, Jézus Krisztushoz.

Ez csak a kezdet. Ez nagyon hamar vonatkozni fog az iskolákra és más nyilvános helyekre, amíg törvénytelenné nem válik Fiamnak, Jézus Krisztusnak szentelt Templomokban imádkozni.

Az emberek közötti gyűlölet, és a magas pozíciókban levők Fiam iránti gyűlölete azt jelenti, hogy ők meg fognak tenni mindent, amit tudnak azért, hogy betiltsák a kereszténység nyilvános gyakorlását.

Azok, akik utálják Fiamat, azt mondják, hogy ők nem hisznek Fiamban. De hogyan képesek ilyen sok gyűlöletet mutatni valaki iránt, akiben nem is hisznek?

Fiam iránti megvetésük világosabbá fog válni, ahogy más országok is követni fogják Angliát, és szintén betiltják a kereszténység nyilvános gyakorlását.

A Fiam iránti tisztelet bűncselekménnyé fog válni.

Más vallások is szenvedni fognak, akik szintén  hisznek Istenben, az Atyában.

Habár ők nem fognak annyira szenvedni, mint a Római Katolikus Egyház és más keresztények. Az ő szenvedésük intenzívvé fog válni.

Imádkozzatok gyermekek, hogy elhárítsátok eme gonoszság nagy részét, amely egyre nyilvánvalóbbá válik már.

Oly sokáig rejtőzködtek azok, akik azt állítják, hogy nem hisznek Fiamban.

Ők most titokban kiözönlenek majd, és üldözni fogják Fiamat, azáltal, hogy szenvedést fognak okozni az Ő követőinek.

Imádkozzatok állhatatosan gyermekek, hogy megóvjátok hiteteket és a Fiam iránti nyilvános tisztelethez való jogotokat, anélkül, hogy szégyenkeznetek kellene.

Kérlek, imádkozzátok ezt, az Imahadjárat (29) imáját, hogy megvédjétek a kereszténység gyakorlását:

„Ó, Uram, Jézus Krisztus,
Könyörgök, áraszd ki Szentlelkedet valamennyi gyermekedre

Könyörgök, bocsáss meg azoknak, akiknek gyűlölet lakozik a lelkében Irántad
Kérlek, hogy az ateisták nyissák meg megkeményedett szívüket a Te Nagy Irgalmasságod alatt
És kérlek, hogy gyermekeid, akik szeretnek Téged, méltósággal tisztelhessenek Téged, hogy felülemelkedjenek minden üldöztetésen

Kérlek, töltsd el valamennyi gyermekedet a Lelked ajándékával, hogy bátran felállhassanak, és vezethessék a Te hadseregedet a döntő csatába a sátán és az ő démonai ellen, valamint mindazon lelkek ellen, akik rabjai az ő hamis ígéreteinek.

Ámen.”

                                                                                         

Most menj békével gyermekem, és mondd meg a világnak, hogy készüljön fel erre a nagy igazságtalanságra.

Köszönöm, hogy válaszoltál hívásomra ma.

 

Mária, minden angyalok Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért