RSS
 

Szűz Mária: A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.

04 feb

2012. február 4. szombat, 10.09

Gyermekem, a gonosz gyorsan terjeszkedik a világ bizonyos részeiben.

Míg háborúk szerveződnek gyűlölettel a lelkekben, addig a Szentlélek elárasztja a többiek lelkét a világ különböző részein.

A Lelkek csatája megkezdődött. A jó a gonosz ellen.

Gyermekem, soha ne feltételezd, hogy a megkeményedett lelkek azok, akik hitetlenek vagy langyos hitűek.

Sok könyörületes hívő, akik Fiamban, Jézus Krisztusban hisznek, kísértésnek lesznek most kitéve.

Az ő elméjük kétségekkel lesz tele, ami vakká fogja őket tenni szeretett Fiam szavaira, amint Ő a világhoz szól rajtad keresztül gyermekem.

Gyűlöletük, ahogyan az Ő Szent Szavainak támadnak, olyan erőteljes lesz, mint a gyűlölet, melyet a gyilkosok mutatnak áldozataikkal szemben.

A gyűlölet a csalótól származik.

Hazugságokat terjeszt a gonosz, aki gyenge lelkeket használ fel, hogy aláássa az igazságot.

A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.

Azoknak a hűséges lelkeknek a gőgje most mozgósítva lesz a gonosz végső próbálkozása gyanánt, hogy megakadályozza ezen, a világnak szánt legsürgetőbb üzenetek terjesztését.

Fiamnak szüksége van az Ő szeretett követőinek támogatására, az Ő földi hadseregének megalakításához. Ez a hadsereg az Ő hűséges követőiből fog kialakulni.

Biztos lehetsz abban, hogy ez lesz az a csoport, kiknek szíve elsőként fog megkeményedni.

Nem tudsz megkeményíteni egy olyan lelket, aki már eleve a sötétségben van. Így azok a lelkek lesznek megkísértve a csaló által, akik a világosságban vannak.

Ők akkor majd hazugságokat fognak terjeszteni, hogy bántsák Fiamat, és késleltessék ezt a munkát.

Ők nem fogják megérteni, hogy ez történik velük, mert azt hiszik, hogy az ő kötelességük lesz, hogy megvédjék Fiam igaz szavát.

Azzal, hogy hibákat találnak ezekben az üzenetekben, melyeket Ő ad neked, gyermekem, Fiamat fogják gyötörni.

A Ő Egyházának legfőbb alapja fog Neki hátat fordítani hamarosan. Ők meg fogják tagadni Őt, és ismét meg fogják feszíteni Őt.

Gőgjük megakadályozza őket abban, hogy felnyissák szemüket, amikor Ő áll előttük most szerető, kitárt karokkal.

Gyermekem, arra kérem Isten minden gyermekét, hogy egyesüljenek és harcoljanak valamennyi lélek üdvösségéért.

Gyermekem, olyan sokan nem figyelnek most ezekre az üzenetekre, de majd a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezte után figyelni fognak.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik fájdalmat okoznak nektek, rágalmaznak benneteket és valótlanságokat terjesztenek rólatok.

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben.

“Ó, Magasságos Isten
Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek
Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől
Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon
Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől
Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben
Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak meghallgatásra
Ámen.”

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül.

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és az arroganciától.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.