RSS
 

Szűz Mária: A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.

04 feb

2012. február 4. szombat, 10.09

Gyermekem, a gonosz gyorsan terjeszkedik a világ bizonyos részeiben.

Míg háborúk szerveződnek gyűlölettel a lelkekben, addig a Szentlélek elárasztja a többiek lelkét a világ különböző részein.

A Lelkek csatája megkezdődött. A jó a gonosz ellen.

Gyermekem, soha ne feltételezd, hogy a megkeményedett lelkek azok, akik hitetlenek vagy langyos hitűek.

Sok könyörületes hívő, akik Fiamban, Jézus Krisztusban hisznek, kísértésnek lesznek most kitéve.

Az ő elméjük kétségekkel lesz tele, ami vakká fogja őket tenni szeretett Fiam szavaira, amint Ő a világhoz szól rajtad keresztül gyermekem.

Gyűlöletük, ahogyan az Ő Szent Szavainak támadnak, olyan erőteljes lesz, mint a gyűlölet, melyet a gyilkosok mutatnak áldozataikkal szemben.

A gyűlölet a csalótól származik.

Hazugságokat terjeszt a gonosz, aki gyenge lelkeket használ fel, hogy aláássa az igazságot.

A gyűlölet az gyűlölet. Nincs kétfajta gyűlölet. Mind egyforma.

Azoknak a hűséges lelkeknek a gőgje most mozgósítva lesz a gonosz végső próbálkozása gyanánt, hogy megakadályozza ezen, a világnak szánt legsürgetőbb üzenetek terjesztését.

Fiamnak szüksége van az Ő szeretett követőinek támogatására, az Ő földi hadseregének megalakításához. Ez a hadsereg az Ő hűséges követőiből fog kialakulni.

Biztos lehetsz abban, hogy ez lesz az a csoport, kiknek szíve elsőként fog megkeményedni.

Nem tudsz megkeményíteni egy olyan lelket, aki már eleve a sötétségben van. Így azok a lelkek lesznek megkísértve a csaló által, akik a világosságban vannak.

Ők akkor majd hazugságokat fognak terjeszteni, hogy bántsák Fiamat, és késleltessék ezt a munkát.

Ők nem fogják megérteni, hogy ez történik velük, mert azt hiszik, hogy az ő kötelességük lesz, hogy megvédjék Fiam igaz szavát.

Azzal, hogy hibákat találnak ezekben az üzenetekben, melyeket Ő ad neked, gyermekem, Fiamat fogják gyötörni.

A Ő Egyházának legfőbb alapja fog Neki hátat fordítani hamarosan. Ők meg fogják tagadni Őt, és ismét meg fogják feszíteni Őt.

Gőgjük megakadályozza őket abban, hogy felnyissák szemüket, amikor Ő áll előttük most szerető, kitárt karokkal.

Gyermekem, arra kérem Isten minden gyermekét, hogy egyesüljenek és harcoljanak valamennyi lélek üdvösségéért.

Gyermekem, olyan sokan nem figyelnek most ezekre az üzenetekre, de majd a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezte után figyelni fognak.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azokért a lelkekért, akik fájdalmat okoznak nektek, rágalmaznak benneteket és valótlanságokat terjesztenek rólatok.

Én most átadom nektek az Imahadjárat (25) imáját, mellyel kérjétek a védelmet valamennyi látnokom részére, és azon lelkek részére, akiket Isten, az Atya arra választott, hogy terjesszék az Ő legszentebb szavát a földön ezekben az időkben.

“Ó, Magasságos Isten
Könyörögve kérlek, nyújts oltalmat a világban levő valamennyi szent hírnöködnek
Kérlek, hogy védd meg őket a mások gyűlöletétől
Kérlek, hogy a Te Legszentebb Szavad gyorsan terjedjen, szerte az egész világon
Védelmezd hírnökeidet a rágalmazástól, a gyalázkodástól, a hazugságoktól és minden veszedelemtől
Védd meg családjaikat, és borítsd be őket Szentlelkeddel minden időben
Hogy a világ számára általuk közvetített üzenetek töredelmes és alázatos szívvel találjanak meghallgatásra
Ámen.”

Gyermekem, a gőg egy olyan tulajdonság, amely a legkevésbé kedves Atyám szemében.  Még sokkal fájdalmasabb számára, amikor a gőg bűne hatalmába keríti az ájtatos és szent lelkeket, azáltal, hogy nem fogadják el az Ő szent Szavának igazságát, melyet a világnak ad ma, az Ő hírnökein keresztül.

Nekik kérniük kell az igaz megkülönböztetés ajándékát, amely csak a Szentlélek ereje által adatik meg az alázatos lelkeknek, akiknek szíve tiszta és mentes a gőgtől és az arroganciától.

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért