RSS
 

Imádkozzatok, hogy elháruljon egy nukleáris háború, mely az emberiség egyharmadát eltörölné a föld színéről

07 feb

2012. február 6. hétfő, 20.15

Drága szeretett leányom, Követőimnek egy családként kell egyesülniük, és erősnek kell maradniuk.

Én megadom valamennyi szeretett és hívő követőmnek a kegyelmeket, hogy megőrizzék nyugalmukat a vihar közepette.

Míg a föld továbbra is megremeg minden módon, imáitok folyamatos vigaszt nyújtanak Nekem ez idő alatt.

Megszakad a szívem, amikor látom az ártatlanok meggyilkolását a háborúkban a Közel-Keleten. Sanyargatják ezeket a szegény lelkeket, akik ugyanúgy szenvednek,  ahogyan Én szenvedtem.

A gonoszság, melyet Én látok, enyhülni fog, és Atyám keze késleltetni fogja, de nem fogja megakadályozni ezeket az országokat abban, hogy elpusztítsák egymást.

A pecséteket feltörték, leányom, és háborúk fognak kialakulni gyorsan.

Imádkozzatok, hogy egy, az egész világra kiterjedő rémtettet, egy nukleáris háborút – mely eltörli az emberiség egyharmadát a föld színéről – el lehessen hárítani.

Több imára van szükségem, gyermekek. Tudom, hogy mennyire erőteljesen és kitartóan imádkoztok, de kérlek, könyörgök, hívjatok össze annyi imacsoportot, barátot és családot, amennyit csak tudtok, hogy imádkozzatok a békéért.

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban.

Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed igazságára

Kérlek, áraszd el ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel szemben, melyek az egész világra kiterjednek.

Ámen.

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd.

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett Jézusodba.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért