RSS
 

Imádkozzatok, hogy elháruljon egy nukleáris háború, mely az emberiség egyharmadát eltörölné a föld színéről

07 feb

2012. február 6. hétfő, 20.15

Drága szeretett leányom, Követőimnek egy családként kell egyesülniük, és erősnek kell maradniuk.

Én megadom valamennyi szeretett és hívő követőmnek a kegyelmeket, hogy megőrizzék nyugalmukat a vihar közepette.

Míg a föld továbbra is megremeg minden módon, imáitok folyamatos vigaszt nyújtanak Nekem ez idő alatt.

Megszakad a szívem, amikor látom az ártatlanok meggyilkolását a háborúkban a Közel-Keleten. Sanyargatják ezeket a szegény lelkeket, akik ugyanúgy szenvednek,  ahogyan Én szenvedtem.

A gonoszság, melyet Én látok, enyhülni fog, és Atyám keze késleltetni fogja, de nem fogja megakadályozni ezeket az országokat abban, hogy elpusztítsák egymást.

A pecséteket feltörték, leányom, és háborúk fognak kialakulni gyorsan.

Imádkozzatok, hogy egy, az egész világra kiterjedő rémtettet, egy nukleáris háborút – mely eltörli az emberiség egyharmadát a föld színéről – el lehessen hárítani.

Több imára van szükségem, gyermekek. Tudom, hogy mennyire erőteljesen és kitartóan imádkoztok, de kérlek, könyörgök, hívjatok össze annyi imacsoportot, barátot és családot, amennyit csak tudtok, hogy imádkozzatok a békéért.

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban.

Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed igazságára

Kérlek, áraszd el ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel szemben, melyek az egész világra kiterjednek.

Ámen.

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd.

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett Jézusodba.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.