RSS
 

Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok

10 feb

2012. február 8. szerda; 20.45

Drága, szeretett leányom, már nincs sok idő hátra, mielőtt minden megjövendölt prófécia fel fog tárulni egy hitetlen világ előtt.

Még azok a tisztátalan lelkek is észre fogják venni, akik elkerülnek Engem, az Ő Isteni Megváltójukat és az Én Örök Atyámat. Ők csodálkozni fognak, hogy miért történik ez, és első alkalommal végre felismerik, hogy nem ők irányítják saját sorsukat.

Minden tévhitük és a jogosnak vélt személyes anyagi gyarapodásuk ellenére hamarosan felismerik majd az igazságot.

Leányom, az előrevivő út az, hogy imádkoztok, hogy ezek a lelkek – akik ugyan elvesztek a Számomra – ne menjenek az Antikrisztus és a hamis próféta vonzereje után.

Hamarosan jönni fog egy ember, aki azt fogja állítani, hogy ő Én vagyok. De természetesen ez nem lehet, mert Én csak a legvégén jövök el.

Mégis ő minden olyan tulajdonságot felvonultat, ami a szegény lelkeket oly módon fogja megtéveszteni, hogy elhiggyék, ez Én vagyok.

Csodákat, nagyszerű békecselekedeteket, humanitárius tetteket és nyilvános szeretet-cselekedeteket fog majd végrehajtani.

Bálványozni fogják, és hatalma a sátántól, a sötétség királyától fog származni.

Olyannyira meggyőző lesz, hogy amikor a nagy szentekre jellemző ismertetőjegyeket mutatja, sokan az Én felszentelt szolgáim közül alázattal lábai elé fognak borulni.

Szavamat (Üzenetemet), mely neked, igaz végidő-prófétámnak adatik, el fogják utasítani és el fogják vetni, mint eretnekséget.

Leányom, rengeteg figyelmeztetést adok most neked, hogy minél több Gyermekem megkaphassa az igazságot, mielőtt mindez megtörténik.

Ne hagyjátok magatokat becsapni olyasvalakik által, akik szemetekben szentként magasztalják fel önmagukat. Ne tévesszenek meg benneteket a humanitárius cselekedetek, mintha azok mindig csak Tőlem származnának.

A gonosz egy hazug. Ő ravasz, és időnként nyájas, jótékonykodó külsőt fog mutatni.

Figyeljétek azokat a szervezeteket, amelyeket nagyon vagyonos egyének képviselnek, akik az emberiség megmentéséért tett erőfeszítéseikkel kérkednek. Sokan közülük titokban azon mesterkednek, hogy Szavamat (Üzenetemet) megsemmisítendőnek nyilvánítsák.

Ezt a fajta trükköt fogja az Antikrisztus alkalmazni, hogy maga mellé állítsa a jóakaratú, de hiszékeny követőket.

Ha egyszer elcsábultok, csapdába estek. Akkor majd rá fog venni benneteket, hogy fogadjátok el a fenevad bélyegét, melyet mindenáron el kell kerülnötök, vagy örökre elvesztek Számomra.

Legyetek mindig óvatosak.

Feladatotok egyszerű. Ne feledjétek, csak egy Isten van, három személy a Szentháromságban, Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Bármi más, ami ettől eltérően kerül bemutatásra nektek, az nem létezik.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.