RSS
 

Az Iránt, Izraelt, Egyiptomot és Szíriát érintő háborúk összefüggésben vannak egymással

05 feb

2012. február 4. szombat; 10.55

Legdrágább, szeretett leányom, Irántam való hűséged próbára van téve minden nap. Oly sokan próbálnak téged megállítani a Nekem végzett munkádban, mégsem tudják ezt megtenni, a Mennyből neked nyújtott Szent védelem miatt. Azok, akik megpróbálnak fájdalmat, szenvedést okozni neked, és becsmérelni téged, meg lesznek büntetve. Nem fogom eltűrni az effajta cselekedeteket.

Ne feledd, meg lett jövendölve, hogy senki sem állíthatja meg a Szentlélek tüzét, amely az Én legszentebb üzeneteimből fog kiáradni az egész emberiségre.

Ezért arra kérlek, hogy továbbra se végy tudomást az eléd gördített akadályokról, és hagyd figyelmen kívül a gyűlöletet, mivel az a sátántól ered.

Ha teret engedsz a gyűlöletnek, akkor az elhatalmasodik.

Ha nem veszel róla tudomást, akkor el fog halni, mivel nem tudja megtalálni a növekedéséhez és elmérgesedéséhez szükséges táptalajt.

Most azt szeretném, hogy mondd el Gyermekeimnek, hogy a Jelenések Könyvében megjövendölt események most bontakoznak ki a világban.

Gyermekeimnek nem szabad félniük, mert az ő hitük és imáik segíteni fognak a háború, népirtás, éhínség és hittagadás hatásainak enyhítésében.

Iránt, Izraelt, Egyiptomot és Szíriát érintő háborúk fognak jelentkezni. Valamennyi összefüggésben lesz egymással.

Ugyanúgy Olaszország is el fogja szenvedni a következményeket, amelyek összefüggnek a hamis prófétának és társának, az Antikrisztusnak a felemelkedésével.

Imádkozzatok kitartóan, hogy a globális hatalom, mely a pénzeteket fogja kontrollálni, ne vonjon be minden országot. Mert ha sikerrel járnak, akkor nagyon nehéz lesz a helyzet.

Imádkozzatok Istenhez, az Atyához, hogy elháríthassa az ilyen rémtetteket.

A mások lelkéért mondott ima meg fogja menteni saját lelketeket is. Ez minden, amit Én kérek: az ima.

Imádkozzatok a megtérésért is.

Már nincs sok hátra, hogy minden értelmet nyerjen, leányom. Minden rendben lesz, ha a Nagyfigyelmeztetés után bekövetkezik a megtérés.

Most menj és mondd el gyermekeimnek, hogy soha ne féljenek, amikor Szavamat (Üzenetemet) hirdetik. Én mellettük fogok állni.

Ha kigúnyolják őket, akkor biztosak lehetnek ennek, az Én legszentebb szavamnak igazságában.

Szeretett Jézusod

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért