RSS
 

A világ hamarosan keresztül fog menni a tisztulás következő szakaszán

29 feb

2012. február 27. hétfő 15.30

Drága szeretett leányom, ahogy a világban továbbra is gyarapodnak a rendbontó események, Isteni Irgalmasságom ideje egyre közeledik.

Ahogy minden irányban terjednek a háborúk és zavargások, Egyházam hite továbbra is gyengülni fog.

Szent Egyházam szakadása hamarosan gyorsan kibontakozik.

Pap, pap ellen.

Püspök, püspök ellen.

A világ hamarosan keresztül fog menni a tisztulás következő szakaszán.

A harag, Atyám ellen, a világ minden országában meg fog jelenni.

Követőim most meg fogják tapasztalni a hitükért való szenvedést úgy, mint még soha ezelőtt.

A szegény lelkek által érzett fájdalom, az Általam éppen most elszenvedett fájdalom tükörképe.

Mindazok, akik egységben vannak Velem, az ő szeretett Jézusukkal, most tudni fogják minden kétséget kizáróan lelkükben, hogy az Én Szentlelkem nyugszik most bennük.

Ők azonnal fel fogják ismerni, ha bűnt látnak maguk körül, és hogy az mennyire fáj Nekem.

Amikor látják az ártatlanoknak okozott háborúkat, érezni fogják testük minden egyes csontjában az Én gyötrelmemet.

Amikor az abortusz bűnének látványát vonultatják fel előttük, mintha ennek nem lenne következménye, akkor ők az Én fájdalmammal vannak tele.

A bűn fokozódik és terjed. Egyházam hite szertefoszlik.

Szent Szolgáim hűsége gyengül.

A Tanításaimba vetett hitet elutasítják Szent Szolgáim, ahol Nyájamnak hazugságokat mondanak a bűn súlyosságát illetően.

Aztán ott vannak az Én szeretett papjaim, apácáim, és valamennyi vallási felekezet papsága – akik hittek Bennem és Örök Atyámban -, akik szenvednek a kíntól, amikor tanúi kell, hogy legyenek a bűn terjedésének, mint egy futótűz, amely vad sebességgel nyeli el a nemzeteket mindenütt.

Nem számít milyen nehéz ez számotokra, de erősnek kell maradnotok, és egységben kell lennetek az Én nevemben.

Az imára most szükség van, és legalább naponta egy órát kell imádkozással töltenetek, hogy mérsékeljétek az eseményeket, melyek most fognak kibontakozni a világban.

A világi csoportok folyamatosan támadják és gyötrik a keresztény egyházakat.

Arra fognak törekedni, hogy eltöröljenek minden olyan dolgot, mellyel tisztelnek Engem, az ő Isteni Megváltójukat, Jézus Krisztust.

A gyűlölet beivódott lelkükbe a sátán keze által.

Imádkozzatok, imádkozzatok most, hogy azok a lelkek, akik fájdalmat és szenvedést okoznak Isten gyermekeinek, megmenthetőek legyenek.

 

Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért