RSS
 

A tízszarvú fenevad az Európai Únió

20 feb

2012. feburár 19. vasárnap, 15.00

Drága szeretett leányom, nem szabad megijedned ezektől az üzenetektől.

Mert ezek az egész emberiség iránti Szeretetem miatt adatnak a világnak.

Az eljövendő események ismerete segíteni fog felkészíteni Gyermekeimet, hogy meg tudják védeni az igazságot.

Figyelmeztetéseim segíthetnek terjeszteni a megtérést, és képessé fogják tenni Gyermekeimet, hogy ismételten felismerjék Ígéretem igazságát, hogy visszajövök újra.

Második Eljövetelem meg fog történni még a ti életetekben, gyermekek.

Ti, e kiválasztott nemzedék, le fogjátok aratni az Én földi Dicsőséges Uralmam csodáit.

Kiválasztott gyermekeim, Én közétek számítom azokat, akik hátat fordítottak Nekem és tagadják Szeretett Atyám, a Magasságos Isten létezését.

Szeretetem körbe fogja ölelni azokat, akik megvetnek Engem. Idővel meg fognak térni.  

Nem lesz elégséges ismerni Üzeneteimet, melyek neked, az Én végidő-prófétámnak adatnak, aki megkapta a hét pecsét felnyitásának felelősségét.

Ami igazán számít az a világban levő valamennyi felebarátotok üdvössége.

A két szövetséges, Oroszország és Kína egyesíteni fogja erőit. Ez akkor fog megtörténni, amikor a tízszarvú fenevad felemelkedik, hogy uralkodjon a sokat szenvedett ártatlan emberein.

A tízszarvú fenevad az Európai Únió, leányom,  ami Babilonként van említve a Jelenések Könyvében.

Babilon el fog bukni, és  a  nagy Vörös Sárkány, Kína, és az ő szövetségese, a Medve, Oroszország fogja uralni.

Amikor ez megtörténik, a kommunizmus fog uralkodni, és jaj annak,  akit meglátnak, hogy  vallását gyakorolja az ő jelenlétükben.

Minden vallás be lesz tiltva, de a keresztények fogják elszenvedni a legnagyobb üldöztetést.

A római katolikusokat egyáltalán nem fogják megtűrni, és titokban kell majd  misét tartaniuk.

Az idő elérkezett, gyermekek, hogy valamennyi  Követőm elkezdje megtervezni a jövőjét.

Én vezetni foglak benneteket minden időben.

Kezdjetek el felkészülni most, mert meg fogjátok kapni az időt erre.

Ismételten mondom nektek, az ima és még több ima enyhíteni fogja a Fenevad, a Medve és a Vörös Sárkány hatalmát.

Ők nagyon rövid ideig fognak uralkodni, mert utána meg lesznek semmisítve.

 

A ti Szeretett Megváltótok

Az Emberiség Megmentője

Jézus Krisztus


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért