RSS
 

Archive for február 11th, 2012

Isten, az Atya: Földrengések lesznek érezhetők egy kis fenyítés részeként a Nagyfigyelmeztetés előtt

11 feb

2012. február 10. péntek, 19.50

Én vagyok Isten, az Atya, a mindenség Teremtője. A Szentháromság nevében jövök.

Drága szeretett leányom, ma bejelentem, hogy minden előkészület – Fiam nagy irgalmasságára – befejeződött.

Kérlek, tájékoztasd Gyermekeimet kötelességükre, hogy imádkozzanak valamennyi lélekért, akik eltávolodtak Tőlem, az ő Örök Atyjuktól. Gyermekek, csak ti tudtok segíteni megmenteni ezeket a lelkeket.

Arról is szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy számos földrengés lesz érezhető, ahogy egy kis fenyítéssel sújtok le, hogy megbüntessem azokat a gonosz lelkeket, akik kínozzák honfitársaikat.

Leányom, ha ennek a fenyítésnek vége, akkor elérkezett az idő a Nagyfigyelmeztetésre.

Az emberiség tisztelni fogja Fiamat, amikor keresni fogják a bűnbocsánatot azért, ahogyan megbántottak Engem.

Sokan meg fognak térni. Sokan meg fognak halni. Akik meg fognak halni, azoknak a lelke megmenthető imáitok által. Ezután a világ meg fog nyugodni egy kicsit, és kaptok majd időt a megtérésre.

Ne feledjétek, hogy Én valamennyi Gyermekemet szeretem, de mint bármelyik jó Édesapának, meg kell büntetnem gyermekeimet annak érdekében, hogy megértsék a különbséget jó és rossz között.

Ez a megtisztulás fel fogja rázni Gyermekeimet, és még többen el fogják fogadni a kegyelmeket, hálával, melyek az egész emberiségre kiáradnak majd a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Én szeretlek benneteket, gyermekek, és az az Óhajom, hogy megmentsem mindegyikőtöket, beleértve a megátalkodott lelkeket is, akik nem fogják elfogadni a Szentháromság létezését.

 

Szeretett Atyátok,

A Magasságos Isten

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A paráználkodás, a pornográfia és a prostitúció, mind halálos bűn

11 feb

 2012. február 9. csütörtök, 15.00

Drága szeretett leányom, az embereknek azonnal el kell fordulniuk a bűntől. Oly sok bűnt ma már nem látnak bűnnek.

Oly sok sérelmet követtek el Atyám ellen minden bűntudat nélkül.

Gyermekek abba kell hagynotok. Tönkreteszitek az életeteket. A sátán kigúnyol Engem, ahogy henceg azokkal a lelkekkel, akiket ellop Tőlem minden egyes másodpercben.

Ha látnátok, ahogy a lelkek milliói az örökké tartó tűzbe hullnak, belehalnátok a sokkhatásba.

Mennyire megszakad a szívem, amikor látom azt a rémületet és rettegést, ahogy ezeknek a lelkeknek – akik szörnyű bűnben éltek a földön – szenvedniük kell.

A bűnök, amiben ők vétkesek voltak, nem mindig azok, amiket ti halálos bűnnek véltek.

Én a paráználkodásról beszélek, amelyet oly könnyen elfogad ma a világ a pornográfia, a prostitúció és a szexuális bántalmazás résztvevőjeként és nézőjeként.

Én a mások iránti gyűlöletre utalok, valamint azokra, akik fájdalmat és szenvedést okoznak azoknak, akik náluk kevésbé szerencsések.

Ez is a bálványimádás bűne, amikor mindenekfelett imádjátok az anyagi javakat, de mindez nem más csak hamu.

Hát nem értitek, hogy amikor ilyen módon vétkeztek, minden nap egyre jobban eltávolodtok Tőlem? Akkor (már) nagyon nehéz lesz kiszabadulnotok a sötétség királyának szorításából.

Ébredjetek gyermekek! Legyetek tudatában annak, hogy létezik a pokol, és nagyon féljetek az örök kárhozat kapuin való belépéstől. 

Én ezt nem azért mondom nektek, hogy megijesszelek benneteket, hanem azért, hogy biztosítsam annak megértését, hogy a halálos bűn a pokolba fog vezetni benneteket, ha nem fordultok vissza Hozzám azonnal.

Ima, és még több ima lesz szükséges ahhoz, hogy visszaforduljatok Hozzám, de halljátok meg a következőt. Közületek azok, akik kétségbeesettek, szomorúak vagytok, és tehetetlennek érzitek magatokat bűneitek mélysége miatt, csak kérjetek, és Én meg fogok bocsátani nektek.

Őszinte bűnbánatot kell mutatnotok, és el kell mennetek gyónni azonnal. Ha nem tudtok elmenni gyónni, akkor 7 egymást követő napon keresztül imádkozzátok Imahadjáratom (24-es) imáját a teljes búcsúért,  mely teljes bűnbocsánatot ad.

“Ó, Jézusom, Te  vagy a világ világossága
Te vagy a ragyogó fényesség, mely megérint minden lelket
Irgalmad és szereteted végtelen
Nem vagyunk méltók a Te kereszthalálod által hozott áldozatra
Mégis tudjuk, hogy nagyobb a Te szereteted irántunk, mint a mi Irántad érzett szeretetünk,
Add meg nekünk, Ó, Urunk, az alázatosság ajándékát, hogy kiérdemeljük a te Új Királyságodat
Tölts el bennünket a Szentlélekkel, így tovább menetelhetünk és vezethetjük a Te hadseregedet, hogy hirdessük a Te Szent Szavad igazságát és felkészítsük testvéreinket Dicsőséges Második Eljöveteledre a földön
Magasztalunk Téged
Dicsőítünk Téged
Felajánljuk magunkat, bánatainkat, szenvedéseinket Neked ajándékként a lelkek megmentésére
Szeretünk téged Jézus
Légy Irgalmas minden gyermekedhez, bárhol is legyenek.
Ámen.

Én soha nem mondok le a bűnösökről, mert különleges szeretetet érzek irántuk. Nagyon különleges módon szeretem őket, de bűneiket megvetem.

Segítsetek Nekem megmenteni benneteket gyermekek. Ne hagyjátok ezt, amíg már túl késő lesz.

 

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy