RSS
 

Archive for február 7th, 2012

Imahadjárat (27) Ima a Békéért a Világban

07 feb

2012. február 6. hétfő, 20.15

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban.

“Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed igazságára

Kérlek, áraszd el ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel szemben, melyek az egész világra kiterjednek. Ámen.”

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd.

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett Jézusodba.

Megváltótok

Jézus Krisztus

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet - Imádkozzatok, hogy elháruljon egy nukleáris háború, mely az emberiség egyharmadát eltörölné a föld színéről

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Imádkozzatok, hogy elháruljon egy nukleáris háború, mely az emberiség egyharmadát eltörölné a föld színéről

07 feb

2012. február 6. hétfő, 20.15

Drága szeretett leányom, Követőimnek egy családként kell egyesülniük, és erősnek kell maradniuk.

Én megadom valamennyi szeretett és hívő követőmnek a kegyelmeket, hogy megőrizzék nyugalmukat a vihar közepette.

Míg a föld továbbra is megremeg minden módon, imáitok folyamatos vigaszt nyújtanak Nekem ez idő alatt.

Megszakad a szívem, amikor látom az ártatlanok meggyilkolását a háborúkban a Közel-Keleten. Sanyargatják ezeket a szegény lelkeket, akik ugyanúgy szenvednek,  ahogyan Én szenvedtem.

A gonoszság, melyet Én látok, enyhülni fog, és Atyám keze késleltetni fogja, de nem fogja megakadályozni ezeket az országokat abban, hogy elpusztítsák egymást.

A pecséteket feltörték, leányom, és háborúk fognak kialakulni gyorsan.

Imádkozzatok, hogy egy, az egész világra kiterjedő rémtettet, egy nukleáris háborút – mely eltörli az emberiség egyharmadát a föld színéről – el lehessen hárítani.

Több imára van szükségem, gyermekek. Tudom, hogy mennyire erőteljesen és kitartóan imádkoztok, de kérlek, könyörgök, hívjatok össze annyi imacsoportot, barátot és családot, amennyit csak tudtok, hogy imádkozzatok a békéért.

Én átadom nektek most az új Imahadjárat (27) imáját a Békéért a Világban.

Ó, Jézusom, irgalomért esedezem, a szörnyű háborúk által sújtottak számára

Kérlek, hogy oltsd a békét azon meggyötört nemzetekbe, akik vakok Létezésed igazságára

Kérlek, áraszd el ezeket a nemzeteket Szentlelked erejével, hogy ők felhagyjanak az ártatlan lelkek feletti hatalmi törekvésükkel

Légy irgalmas valamennyi országodhoz, akik tehetetlenek a gonosz rémtettekkel szemben, melyek az egész világra kiterjednek.

Ámen.

Leányom, arra kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, mert már nincs messze a Gyónás. Ha ez megtörténik, minden nyugodtabbá válik majd.

Menj békével és szeretettel. Mindenekelőtt helyezd minden bizalmadat a te szeretett Jézusodba.

Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 februári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

07 feb

2012. február 5. vasárnap, 13.15

Az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária által 2012. február 5-én, vasárnap kapott üzenetben, a Miasszonyunk kéri az embereket, hogy imádkozzuk az ő Szent Rózsafüzérét, ezáltal segítsünk megmenteni a nemzeteinket.

Sose felejtsétek el az én legszentebb Rózsafüzérem fontosságát, mert ha ezt imádkozzátok naponta, segíteni tudtok nemzetetek megmentésében.

A sátán hatalma meggyengül, amikor Rózsafüzéremet imádkozzátok. Ő nagy kínjában elmenekül, és tehetetlenné válik. Az a legfontosabb, hogy a rózsafüzért imádkozzátok legalább naponta egyszer, függetlenül attól, hogy milyen keresztény felekezethez tartoztok.

Rózsafüzér bevezető imája

Szent Rózsafüzér Királynője, Te, aki méltóztattál eljönni Fatimába, hogy kinyilatkoztasd a három pásztorgyermeknek a kegyelem kincseit, melyek a Rózsafüzérben elrejtve vannak,
ébressz őszinte szeretet szívemben ehhez az ájtatossághoz, hogy  Megváltásunk Misztériumáról való elmélkedés által, melyre ez emlékeztet, gazdagodhassak ennek gyümölcseivel, és elnyerhessem a békét a világ számára, a megtérést a bűnösök és Oroszország számára, valamint azokat a kegyelmeket, melyeket kérek Tőled ebben a Rózsafüzérben. 
(Itt említsük meg kérésünket.)
Ezt Isten nagyobb dicsőségére, a Te tiszteletedre, és a lelkek javára kérem, különösen a magam javára. Ámen.

Link: Szent Rózsafüzérek

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat