RSS
 

Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért

30 jan

2012. január 28. szombat, 21.00

Gyermekem, a sátán hatalma minden nappal egyre gyengébb, ahogy a Szentlélek továbbra is kiterjeszti az Ő szárnyait Isten minde gyermeke fölé.

Mindenütt növekszik a hit és az istenszeretet az imádság révén, és azon különleges kegyelmek révén, melyet Atyám, a Magasságos Isten adott gyermekeimnek.  A megtérések száma nő. Sok gyermekem talán nincs is tudatában ennek, de észre fogjátok venni, ha kinyitjátok szemeiteket.

Kérlek gyermekem, imádkoznod kell Benedek pápáért teljes szívedből.  Ő nagyon szenved, és több szempontból is egyedül van bánatában, látva a hittagadást a Szent Vatikánon kívül és belül egyaránt.

Napjai a Szentszékben meghosszabbodtak, és emiatt a gonosz okozta pusztítás nagy része elhárult.

Gyermekeim az ima olyan, mint egy mennydörgés az égben. Imáitok,  gyermekek, meghallgatásra és megválaszolásra találnak a Mennyben, és ez jó.

Továbbra is imádkozzátok az imahadjárat imáit, melyet te kaptál, gyermekem.

Íme egy különleges ima, az Imahadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért:

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, Egyházad földi Vezetőjét,

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.

 

A Föld mennyei Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért