RSS
 

Szűz Mária: Szeplőtelen szívem győzelmének ideje már nincs messze

03 jan

2012. január 2. hétfő; 12.00

Gyermekem, szeplőtelen szívem győzelmének ideje már nincs messze.

Ahogy a sátán hatalma csökken, úgy válik egyre kegyetlenebbé a lelkek üldözésében.

Még az erős lelkeknek is nehéz lesz ez az időszak, ahogy hitük a végsőkig próbára lesz téve.

Gyermekem, amikor gyermekeim hite ilyen kegyetlen módon van próbára téve, nekik nem szabad bizonytalankodniuk, hanem ébernek kell lenniük.  A tiszta szív állapotában kell maradniuk mindig.

Továbbá csendben kell maradniuk, amikor irigységet éreznek lelkükben. Az irigység és féltékenység gyűlölethez vezet. A kiválasztott lelkekkel szembeni irigység egyre nő még azok között is, akik szeretik Fiamat.

Gyermekek, nektek sohasem szabad engednetek ennek a kísértésnek, melyet a gonosz ültet el szívetekben.  A világban most széles körben terjedni fog a féltékenység valamennyi látnokkal és szent hírnökkel szemben. Ez előre meg volt jövendölve, mert közöttük sokan a végidők szentjei.

Gyermekem, kérem mindazokat, akik tisztelnek engem, az ő Áldott Édesanyjukat, hogy imádkozzanak hozzám a látnokok és a végidők prófétáinak védelméért.

Nekik szükségük van a ti imáitokra. Ha kételkedtek ezekben a lelkekben, akik arra lettek kiválasztva, hogy hirdessék az igazságot a világnak, akkor imádkozzatok értük mindettől függetlenül.

Mindannyian Isten teremtményei vagytok. Szeretetet kell mutatnotok egymás iránt. Hirdessétek Fiam szent szavát (üzenetét), de soha ne azon az áron, hogy megsértitek Isten másik gyermekét.

A sértések nem szeretetből fakadnak, hanem a csalótól származnak, akinek az emberiség iránti gyűlölete nem ismer határokat.

Ha hibát találtok egy másik lélekben, akkor lakatot kell tennetek szátokra, ha szeretitek Fiamat.

Soha ne rágalmazzatok másokat Fiam nevében.

Szívemet tőr járja át, amikor látom a nekem, az Isten Szent Anyjának szentelt lelkeket, ahogy megvetéssel viseltetnek azon látnokok iránt, akik arra lettek kiválasztva, hogy segítsenek a lelkek mentésében.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a világban ma, Isten, az Atya által kiválasztott látnokokért.

Biztosak lehettek abban, hogy azok szenvedik el a legnagyobb sértéseket (támadásokat), akik Fiam nevében beszélnek.

A kiválasztott lelkek azok, akiknek az üzeneteit hevesen kétségbe vonják, rosszallóan nézik és ízekre szedik.

Ők elsődleges célpontjai a gonosznak, aki másokon keresztül kigúnyolja majd a hívőket, hogy ők ezáltal elutasítsák ezen látnokokat.

Ne feledjétek, hogy ezek a hírnökök képviselik Fiamat és az Ő Szent Szavát (Üzenetét).

Ha elutasítjátok a hiteles látnokot, akkor elutasítjátok az én drága Fiam szavát is.

Mindig imádkozzatok a tisztánlátásért. Azonban soha nem szabad nyilvánosan megvetést tanúsítani azon isteni üzenetek iránt, melyek az emberiségnek adatnak azért, hogy megmentse a lelkeket a pokol tűzétől.

Ha gátoljátok ezen látnokok munkáját, akkor egyúttal gátoljátok a lelkek megmentését is.

 

Szeretett Édesanyátok,

A Mennyek Királynéja

Az Üdvösség Anyja

 

 

 


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.