RSS
 

Szűz Mária felhívása az imádság napjára és a böjtölésre, hogy felkészüljünk a Nagyfigyelmeztetésre

30 jan

2012. január 30. hétfő, 13.00

Ezt az üzenetet Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária) – Szűz Mária két egymástól független jelenése után – kapta. Az első jelenés január 29-én éjfélkor történt, a második 2012. január 30-án hétfőn, 13 órakor, amely alatt a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt.

Gyermekem, miközben most Fiam eljön, hogy beborítsa az egész földet Irgalmassága sugaraival, nehéz szívvel bár, de azt kell mondanom neked, hogy sok ember meg fog halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az ő lelkükért.

Neked, gyermekem, meg kell kérned ezeknek az isteni üzeneteknek valamennyi követőjét, hogy szánják a holnapi napot, 2012. január 31-ét, keddet, egy különleges imanapnak.

Ezen a napon el kell imádkoznotok a legszentebb Rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét.

Ahol lehetséges, mindenkinek meg kell próbálnia ezt megtenni, és böjtölnie kell ezen a napon. Így több lélek, különösen a halálos bűnben levő lelkek, haláluk pillanatában megmenekülhetnek szeretett Fiam, Jézus Krisztus irgalma által.

A bánat könnyeit hullatom azokért a szegény emberekért, akiknek elképzelésük sincs arról, hogy mennyi fájdalmat és kínt okoznak bűneik Fiamnak.

Az ajándék örömébe, amelyet Fiam hoz el most a világnak, szomorúság is vegyül, azokért a lelkekért, akiket nem lehet megmenteni saját döntésük miatt.

A hazugságokat – melyek a felszínre fognak törni és elterjednek majd az egész világon a sötét lelkek által, miután a Nagyfigyelmeztetés megtörténik – meg kell állítani imáitok által.

Imádkozzatok, hogy senki ne utasítsa majd el Fiam Isteni Irgalmasságát a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy azt követően. Mert minden, ilyen hazugságoknak áldozatul esett lélek, egy lélek, akit a gonosz el fog ragadni.

Terjesszétek a megtérést az egész világon gyermekek. Fogadjátok el azt, hogy Én vagyok a Társmegváltó és a Közvetítő, szorosan együttműködve szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy megmentsük az összes lelket az örök kárhozattól.

Gyermekek, az irántatok érzett szeretetem nagyon erős. Irgalomért esedezem minden egyes lélek számára, a nap minden egyes másodpercében, könyörögve Atyámhoz, könyörületért.

De gyermekek, nektek segítenetek kell azzal, hogy csatlakoztok hozzám imában és áldozathozatalban, hogy segítsek Isten valamennyi gyermekének belépni az Új Paradicsom kapuin.

 

Mennyei Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért