RSS
 

Szűz Mária: Átmenetileg béke lesz a világban, ha a sötét lelkek megtérnek

01 jan

2012. január 1. vasárnap; 15.00

Gyermekem, az idő közel van, de gyermekeimnek türelmet kell tanúsítaniuk. Minden Atyám Szent Akarata szerint fog történni.

Gyermekek, rá kell ébrednetek, hogy a világotokban jelen levő gonosz erők veszélyeztetik Istenbe, az Atyába vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők nem fognak győzedelmeskedni, mivel nincs hatalmuk az Én Mennyei Atyám felett. Mégis gyilkossággal, háborúval, ellenőrzéssel és irányítással fogják gyötörni felebarátaikat.

Imádkozzatok, hogy ezek a sötét lelkek hamarosan meglássák Fiam világosságát. Ha meglátják azt, és a Nagyfigyelmeztetés alatt megtérnek, akkor átmenetileg béke lesz a világban.

Fiam, Jézus Krisztus – akire minden léleknek hagyatkoznia kell az üdvössége érdekében- türelmetlen, hogy elhozhassa az emberiségnek Nagy Irgalmát.

Imádkozzatok kitartóan gyermekeim ezen sötét lelkek üdvösségéért, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést.

Ezek a szegény lelkek nemcsak akkor fognak rettegni, mikor szembesülnek bűneikkel, hanem akkor is, mikor ráeszmélnek arra, hogy milyen sötétségben élnek. Ez a sötétség olyannyira beárnyékolja lelküket, hogy Fiam irgalmának fénye gyengévé és erőtlenné fogja tenni őket.

Sokan túl gyengék lesznek majd, hogy megragadják az irgalmasságot, melyet Fiam fog felkínálni nekik.

Imádkozzatok ezekért a lelkekért, erre buzdítalak benneteket. Fiam határozott szándéka, hogy elsőként ezeket a lelkeket mentse meg.  Több imára van szüksége, gyermekek. Esedeznetek kell  irgalomért ezen sötét lelkek számára.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy ajánlják az imahadjárat ezen imáját nekem, az Üdvösség Anyjának:

„Ó Mária szeplőtelen szíve

Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője

Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától

Imádkozz érettünk


Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen,

és elfogadja a te Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus  által bemutatott szeretetet 

és irgalmat, Aki újra eljön, hogy megmentse az Emberiséget, és hogy esélyt 

adjon számunkra az örök  üdvösségre. Ámen.”

 

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.