RSS
 

Jó hír: Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét

26 jan

2012. január 24. kedd; 16.55

Drága, szeretett leányom, Én vagyok az, a te Jézusod, aki ma azért jött el hozzád, hogy elhozza a jó hírt a világnak.

Sok kiválasztott lelkem által felajánlott rengeteg ima és szenvedés révén Isten sokkal több gyermeke menekülhet meg most.

Ha megértenétek az áldozat és az ima hatalmát gyermekek, soha nem hagynátok abba az imádkozást.

Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét.

Ez azt jelenti, hogy sokan meg fognak térni a Nagyfigyelmeztetés során, és azok, akik mégsem, az ima ereje által megmenekülhetnek.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenki meg fog menekülni, mert sajnos nem fog.

Azok a megkeményedett emberek, akik első helyen a sátánhoz ragaszkodnak, és az általa irányított gonosz szektákhoz, nem akarnak majd megmenekülni.

Inkább egy másik Paradicsomot fognak választani. Egy olyan paradicsomot hitetnek el velük, mely Atyám által az emberiségnek megígért paradicsomon kívül létezik.

Ez a hamis Paradicsom, amelyben a fenevad sátánista követői hisznek, nem létezik.

Ezt a sátán hozta létre a tanítványai elméjében, és ez szimpla illúzió. Nagyon sokat ígért.

A sötét lelkek egy másik univerzumban, egy másik lét(ezés)ben hisznek, ahol Isten nem létezik.

Ők más életformákban, más teremtményekben és egy békés uralomban hisznek, melyek mind hazugságra épülnek.

Egyik sem valóságos, gyermekek. Ez nem létezik, nem is létezhet, mert ezt nem Atyám teremtette.

Isten, a Mindenható Atya teremtette az egész univerzumot – a csillagokat, a bolygókat és a földet, csakúgy, mint a teljes világűrt.

Imádkozzatok azokért, akik ilyen kultuszokat követnek.

Imádkozzatok, hogy több Gyermekem, akik mert szenvednek, ne keressék ezeket a spirituális kiutakat, melyek nem Istentől erednek.

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában:

„ Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény gyermekeidet

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd meg szívüket örök életük igazságára.

Ámen.”

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak.

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát.

 

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért