RSS
 

Imádkozzatok a halálos bűnben levő lelkekért, akiknek talán nem lesz lehetőségük, hogy üdvösségre leljenek

14 jan

2012. január 12. csütörtök, 15.30

Legdrágább szeretett leányom, mindenkire szükség van, hogy teljes szívével imádkozzon a lelkekért, akik talán nem élik túl azt a megrázkódtatást, amikor tanúi lesznek a Nagyfigyelmeztetésnek és az Én Nagy Irgalmamnak.

Néhány halálos bűnben levő léleknek talán nem lesz lehetősége, hogy üdvösségre leljen, így kérlek, ajánljátok fel imáitokat ezekért a lelkekért.

A sötétségben levő lelkekért való ima imádkozása most mindennél sürgetőbb és fontosabb. Sötétségüknél fogva annyira elszántak, hogy elpusztítsák az emberiséget a pénzügyi és egyéb irányítás által, hogy a Nagyfigyelmeztetés egy szörnyű megrázkódtatásként fogja érni őket.

Szükségem van rájuk, hogy megkapják a lehetőséget a bűnbánatra, de sokan ellenállnak majd Nekem. Kérlek, imádkozzatok ezekért a meggyötört lelkekért.

Végül azt szeretném kérni minden követőmtől, hogy imádkozzátok az Irgalmasság Rózsafüzérét, megragadva minden alkalmat, mivel a Nagyfigyelmeztetés ideje már egyre közeledik.

Minden hívő – aki nem akarja elfogadni, hogy Én, Jézus Krisztus, az ő Megváltójuk beszélek hozzájuk, ezeken az üzeneteken keresztül – hallgassanak meg most Engem.

Ne legyetek olyanok, mint azok a szegény lelkek, akik Noé idejében éltek, és kigúnyolták őt.

Nyissátok meg elméteket, és nagylelkűségetekben szakítsatok időt az imádkozásra. Ez minden, amit kérek tőletek most. Ti, Gyermekeim a bűntudat könnyeit hullajtjátok majd, amikor felismeritek tévedéseteket. És igen, Én meg fogok bocsátani nektek, még akkor is, ha nagyon megbántotok Engem.

Bántásaitok megsebeznek Engem.

Gúnyolódásaitok olyanok, mint egy kés, melyet megforgattok Bennem, mert azt gondoljátok, hogy ismertek Engem, pedig nem.

Elmétek zárva van az Én igaz hangomra, mely így olyan, mint egy kiáltás a pusztában.

Önteltségetek bánt Engem.

El kell fogadnotok, hogy Második Eljövetelem módja most van tervezés alatt.

Lehet, hogy nem hallgattok most Rám, amikor könyörögve kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a lelkekért, akik számomra el fognak veszni, de majd fogtok Rám hallgatni, amikor ez bebizonyosodik számotokra ezen nagyszerű esemény után.

Mert akkor Én azt fogom elvárni tőletek, hogy kövessetek Engem, és hogy Egyházam maradékát alkossátok. Ez akkor lesz, amikor mi mindannyian egyesülünk, összeszedvén megmaradt tagjainkat, ahogy haladunk előre az Új Paradicsom felé.

Szeretett Jézus Krisztusotok

Az egész Emberiség Megváltója és Megmentője

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért