RSS
 

Hamarosan megmutatkozom

07 jan

2012. január 4. szerda; 18.15

Leányom, hamarosan megmutatkozom.

Az előkészületek már befejeződtek, de több imára van szükségem azokért, akik nyomorúságos halált halnak majd, a halálos bűn állapotában, a Nagyfigyelmeztetés alatt.

Sürgetve kérem Követőimet, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok szegény lelkükért.

Szeretlek benneteket szeretett Követőim. Milyen nagy öröm tölt el, látva közöttetek a szeretetet és a szívek tisztaságát. Oly sok vigaszt nyújtotok Nekem, és enyhítitek Szenvedésem. Odaadásotok gyógyír az Én fájó sebeimre.

Mivel oly sokan megfeledkeznek Rólam, és elutasítanak Engem a világban, ezért szeretett Követőim hűsége az, ami nagy örömmel tölt el Engem.

Szenvedésemet a világban uralkodó Istenhit mértéke irányítja. Ezé a világé, mely a becsvágyat, az öntömjénezést és a hamis bálványokat tiszteli.

Nevemet nem tartják fontosnak. Hangomat elnyomja az önimádat zaja.

Fennhangon hirdetik, és dicsekednek földi szerzeményeikkel. De szeretett Követőim suttogása lehetővé teszi, hogy Én beszéljek, és Hangom meghallgatásra találjon.

Ti, Követőim, most oly módon vagytok Velem egységben, ami meg fog lepni benneteket.

Menj leányom, és mondd meg szeretett követőimnek, hogy szeretem őket, és hogy Kegyelmeim elég erőssé fogják tenni őket, hogy Szent Szavam (Üzenetem) hirdessék a világnak, melynek hallania kell az igazságot, hogy a lelkek megmenekülhessenek.

Szeretett Jézusotok

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért