RSS
 

Halljátok meg sürgős kérésemet: Imádkozzatok az ateisták lelkéért

23 jan

2012. január 23. hétfő, 15.20

Drága, szeretett leányom, a világ azon a ponton van, hogy a felismerhetetlenségig megváltozik.

Az Én időm már csaknem elérkezett. 

Arra kérem mindazokat, akik hisznek Bennem, az ő Isteni Megváltójukban és az Én Örök Atyámban, hogy hagyjátok abba, amit épp most csináltok és hallgassatok meg.

Függetlenül attól, hogy hisztek-e ezekben az Üzeneteimben – melyet a világnak adok ezekre az időkre – vagy sem, halljátok meg most sürgős Kérésemet.

Imádkozzatok, imádkozzatok és imádkozzatok az ateistákért, szívetek minden Irántam érzett szeretetével.

Sokan meg fognak halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Sokaknak nem lesz lehetőségük, hogy még időben meg tudják bánni bűneiket.

Arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel minden szenvedéseteket és imátokat ezekért a lelkekért, azért, hogy Én meg tudjam menteni őket a pokol tűzétől.

Imádkozzatok azokért, akik nem fognak visszafordulni Hozzám, még akkor sem, amikor az igazságot bemutatják nekik.

Imádkozzatok azokért is, akik számára a földi tisztítótűz, a vezeklés – melyet jó szívvel el fognak fogadni – nehéz lesz.

Sokaknak ez nagyon fájdalmas lesz.

Imádkozzatok, hogy megkapják az erőt, melyre azért van szükségük, hogy ki tudjanak tartani.

Menjetek gyermekeim, és tegyetek meg mindent, amit Én kértem tőletek, mert már kevés az idő.

Szeretlek benneteket. Ne feledjétek, nincs mitől félnetek, ha szerettek Engem.

Csak imádkozzatok azokért, akik most ma visszautasítanak Engem, és azokért, akik majd hátat fognak fordítani az igazságnak.

 

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért