RSS
 

Ha ítélkeztek és káromoltok másokat az Én nevemben, akkor arcul köptök Engem

07 jan

2012. január 7. szombat; 15.40

Drága, szeretett leányom, miközben Követőim továbbra is harcolnak egymással, a világnak adott ezen Szent Üzeneteim hitelességét illetően, egyre több és több lélek távolodik el Tőlem.

Ti, akik azt valljátok, hogy ismertek Engem, tudnotok kell, hogy Irántam érzett szereteteteket bizonyítanotok kell.

Nem elég csak mondanotok, hogy szerettek Engem. Mindenekelőtt felebarátotokat kell szeretnetek.

Hogyan szeressétek felebarátotokat? Szeretettel és tisztelettel bánva velük, mindegy, hogyan bántanak meg benneteket.

Jaj, annak közületek, aki másokat rágalmaz az Én nevemben! Ti elvesztetek Számomra. Ti, amikor szívetekben alázat nélkül ítélkeztek és káromoltok másokat az Én nevemben, ti akkor arcul köptök Engem.

Ne feledjétek, ti nem Engem képviseltek, mikor másokat rágalmaztok, vagy nyilvánosan gyűlöletet mutattok mások iránt.

Mégis sokan azok közül, akik az Én szent apostolaimnak vallják magukat, beleesnek a sátán csapdájába, melyet azért állított, hogy elgáncsolja őket.

Azt mondom, el innen! Imádkozzatok megbocsátásért.  Sokkal jobban teszitek, ha több időt töltötök imádkozással felebarátaitok üdvösségéért.

Mennyire szeretném, ha azon követőim, akik azt mondják, hogy az Én nevemben jönnek, úgy viselkednének, ahogyan azt tanítottam nekik. Mennyire megbántják azokat a szegény lelkeket, akik a végsőkig alázatosak próbálnak maradni az Én szememben.

Óriási szükség van a tisztánlátásra ezen isteni ajkaimról származó Szent Üzenetek tekintetében, ezekben az ilyen jellegű utolsó üzenetekben, ezekben az utolsó időkben.

Soha ne az alapján alakítsatok ki saját véleményt, hogy hibásan értelmezitek Tanításaimat, vagy, hogy ki vagyok Én.

Én mindenekfelett, és elsőként az Irgalom Istene vagyok, még mielőtt eljövök, mint Bíró.

Mindannyiatokat szeretem, de ugyanazt a szenvedést élem át ma is, mint amelyet az Én időmben a Getszemáni Kertben átéltem. Sosem fogok megpihenni, míg meg nem mentelek benneteket a gonosztól.

Bárki, aki azt mondja, hogy nem szenvedek, az nem ismer Engem.

Bárki, aki azt gondolja, hogy joga van az Én nevemben mások felett ítélkezni, az nem szeret Engem igazán. Ellenkezőleg, az ilyen ember gőgös, és csak saját magát szereti.

Bárki, aki megfenyeget másokat, erőszakkal kényszerítve őket, hogy higgyenek Bennem, az is félreértelmezi a szeretetről, az alázatról és a türelemről adott Tanításaimat.

Sok jó szándékú keresztény hiszi, hogy az ő feladata elemezni és újraértékelni Tanításaimat. De a legtöbb elemzésük emberi és logikai érvelésen alapszik, melynek Királyságomban igen csekély a jelentősége.

Mikor arra buzdítalak benneteket, hogy váljatok kicsinyekké az Én szememben, azt úgy értem, hogy egy gyermekké, aki semmit sem kérdőjelez meg.  Úgy értem, egy olyan gyermekké, aki teljes mértékben bízik édesapjában, félelem nélkül szívében.

Míg nem váltok kicsinyekké az Én szememben, addig nem vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben beszéljetek.

Mikor meglelitek azt az alázatot, melyet Én kívánok, csak akkor tudtok nekem segíteni a lelkek megmentésében.

 

Tanítótok

Az Emberiség Megváltója

Jézus Krisztus

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért