RSS
 

A színfalak mögött rejtőzködő Antikrisztus hamarosan megjelenik a világban

20 jan

2012. január 19. csütörtök, 20.30

Drága szeretett leányom, töltődj fel erővel most, azért, hogy folytatni tudd az Én legszentebb szavam (üzenetem) hirdetését.

Mindazok, akik hallgatnak az Én legszentebb szavamra (üzenetemre), és hisznek az Én legszentebb szavamban (üzenetemben), nagy kegyelmekben részesülhetnek az Imahadjárat imáinak mondása által.

A tisztítótűz a földön – amithamarosan megtapasztalnak azok a lelkek, akik igaz bűnbánatot mutatnak bűneikért a Nagyfigyelmeztetés után – nehéz lesz.

Ez a vezeklés fontos gyermekeim.

Ne harcoljatok ellene. Fogadjátok el.

Ti, akik hisztek Bennem, figyeljetek most. Sokasodni fogtok, miután az Én Nagy Irgalmam bemutatásra kerül a világnak, és hangotok visszhangozni fog a pusztából.

Erőtök és harci szellemetek által Egyházam képes lesz túlélni az üldöztetést.

Gyermekeim, nektek nincs mitől félnetek, ha alázatosan jöttök Mellettem.

Alázatos engedelmességetek elengedhetetlen ahhoz, hogy megkapjátok a kegyelmeket, hogy erősek maradjatok, hogy bátran kitartsatok, és hogy az Én hadseregemben harcoljatok az Antikrisztus ellen. 

Gyermekeim, az Antikrisztus a színfalak mögött rejtőzködik, de hamarosan megjelenik a világ előtt.

Nincs szégyenérzete, és kérkedni fog humanitárius törekvéseivel.  Sokan fognak áldozatul esni az ő bájának, amikor ő az emberek jószívűségére apellál.

Íme az Imahadjárat (20) imája, ami segít megakadályozni az Antikrisztust abban, hogy elpusztítsa gyermekeimet:

 

“Ó Mennyei Atyám, drága Fiad nevében kérlek, akadályozd meg, hogy az Antikrisztus elcsábítsa gyermekeid lelkét 

Könyörögve kérlek, Mindenható Atyám, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy rettegésben tartsa gyermekeidet

Könyörögve kérlek, akadályozd meg az Antikrisztust, hogy megfertőzze és beszennyezze teremtményedet, és kérlek, irgalmazz azoknak a szegény lelkeknek, akik tehetetlenek lesznek vele szemben

Hallgasd meg imám drága Atyám, és mentsd meg minden gyermekedet ettől a szörnyű gonoszságtól. Ámen.”

 

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért