RSS
 

A Holokauszt óta a legnagyobb gyűlölethadjárat szerveződik a zsidók ellen

12 jan

2012. január 11. szerda, 15.00

Drága, szeretett leányom, figyeld most a Globális Hatalom által tett erőfeszítéseket, melyek nem a világosságtól valók, és amelyek megpróbálnak felépíteni egy hadjáratot Népem ellen.

Népem alatt a keresztényeket, és az Én választott népemet, a zsidókat értem.

Gonosz tervek szerveződnek annak érdekében, hogy kisöpörjék a kereszténység gyakorlását egy fondorlatos, ámde kifinomult módon. Ez az országok alkotmányának változásával fog kezdődni mindenütt a nyugati világban.

Mindent meg fognak tenni azért, hogy sértő nyilatkozatokat tegyenek Keresztény Egyházam ellen. Felszentelt szolgáim lassan vissza fognak vonulni, és csak csekély lelki támogatást fognak nyújtani Népemnek. Mindezek a törvények a tolerancia megtévesztő köntösébe lesznek bújtatva.

Gyermekeim, hitetek most folyamatosan próbára van téve úgy, mint még eddig soha.

A kereszténység és bármilyen próbálkozás Nevem nyilvános hirdetésére meg lesz akadályozva. Ennek helyére egy üres tan (dogma) kerül, és az emberek össze lesznek zavarva. Azt fogják gondolni, hogy ez a tan jó és megfelelő helyettesítője az igazságnak, holott valójában egy hazugság lesz.

Ez a gonosz csoport nagy hatalommal bír, kevesen tudnak létezéséről. Mégis ők mozgatják a szálakat mindenütt. Gyermekeim olyanok, mint a bábok.

Az Én kiválasztott népemnek, a zsidóknak ismét borzasztó üldöztetéssel kell szembenézniük. A tervek, hogy legyőzzék őket, már folyamatban vannak.

Azok, kiket barátaiknak hisznek, az ellenségeik.

Nagy nehézségeket fognak elszenvedni, ezért Én kérem az egész emberiséget, imádkozzatok Izraelért.

A Holokauszt óta a legnagyobb gyűlölethadjárat szerveződik az Én népem ellen.

Imádkozzatok, imádkozzatok, hogy az Antikrisztus csoportja megállításra kerüljön ezen gonosz tervek megvalósításában.

Ezeknek a sötét lelkeknek szükségük van az imáitokra, hogy a Nagyfigyelmeztetés alatt felismerjék majd bűneiket. Imádkozzatok, hogy ők tegyék le fegyvereiket, és könyörögjenek Irgalmamért.

Ha megteszik, akkor a háborúk és zavargások csillapodhatnak Izraelben.

Sok prófécia fog most beteljesedni a szemetek láttára. Azok, kik vakok az Én ígéreteimre, meg kell, hogy kapják az Én Irgalmam világosságát, hogy újra lássanak.

Ne áltassátok magatokat gyermekek. Ami külsőre jónak tűnik, nem mindig olyan, amilyennek látszik. A békefenntartó erőknek, akik közül sokan ártatlan sakkfigurák, folyamatosan hazudnak.

Soha ne féljetek, mert az Én Irgalmam jelentős hatást fog gyakorolni e felett a szekta felett, amely évszázadok óta szervezkedik Egyházam ellen.

Ők nem tudnak és nem is fognak győzni, de óriási rémületet fognak kelteni, ha csak az ima nem enyhíti az ő gonosz uralmukat.

Imádkozzátok az Imahadjárat (18). imáját, hogy segítsetek megállítani az Antikrisztust és az ő csoportját, akikről beszélek.

Ó drága Jézus, mentsd meg a világot az Antikrisztustól

Védj meg minket a sátán gonosz csapdáitól

Mentsd meg egyházad utolsó maradványait a gonosztól

Add meg valamennyi egyházadnak a szükséges erőt és kegyelmeket, hogy megvédjük magunkat a háborúktól, valamint a sátán és annak terrorista-hadserege által tervezett üldöztetéstől.

Ámen.”

Szeretett Jézusotok

Az egész emberiség Megmentője és Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.