RSS
 

A Hamis Prófétát élő szentként fogják kezelni. Azokat, akik szembehelyezkednek vele, eretnekeknek fogják tekinteni.

23 jan

2012. január 21. szombat, 13.15

Drága, szeretett leányom, a világban levő Hírnökeim – akik arra választattak, hogy terjesszék Szent Szavamat (Üzenetemet) – mindegyike különböző szerepet kapott. Nincs két egyforma.

Ezért Hírnökeimnek sosem szabad összezavarniuk minden egyes üzenetet azáltal, hogy összehasonlítják azokat egymással.

Leányom, te, mint a 7. hírnök, arra választattál, hogy tájékoztasd Gyermekeimet az igazságról. Igazságom nagy részét már átadtam neked, de a java még csak most jön.

Az ezekben levő titkok miatt, amikor ezek nyilvánosságra kerülnek, ki fognak téged nevetni, kigúnyolnak és bolondnak néznek majd.

Ezek az üzenetek azért vannak, hogy segítsenek megtisztítani Népemet, beleértve azokat, akik elfogadják a hívást, hogy kövessenek Engem, csakúgy, mint azokat a lelkeket, akikben nincs szeretet és hideg a szívük.

E nélkül a tisztítás nélkül a föld nem tudna megtisztulni. Azért kell megtisztulnia, hogy méltóvá váljon arra, hogy Én újra rajta lépkedjek.

Gyermekeimnek örvendezniük kell. A félelem nem Tőlem származik.

A félelem a gonosztól ered. Mégis megbocsátást és felmentést kapnátok, amikor félelmet és aggodalmat éreztek azokért a lelkekért, akik vakságban járnak – nem azért, mert nem látnak, hanem azért, mert nem akarnak látni.

Követőimből álló szeretett Hadseregem, nektek az a kötelességetek Felém, hogy segítsetek nekem előkészíteni az utat az Én közelgő Isteni Uralmamra a földön.

Szükségem van a segítségetekre. Szükségem van az imáitokra. Imáitok gyengíteni fogják az Antikrisztus munkálkodását valamint a hamis prófétát, aki el fogja foglalni helyét a Szentszékben, Rómában.

Gyermekeim, mindannyiatoknak tudnotok kell, hogy Én mindent megbocsátok. Még azok is megmenekülhetnek a pokol kapui felé történő további lesüllyedéstől, akik kapcsolatban állnak a sátánista csoportokkal, akikről beszélek.

A bűn enyhülhet az ima hatására. Nem kell csatába mennetek és harcolnotok felemelt ököllel, mindössze annyit kell tennetek, hogy imádkoztok.

Az Én Új Paradicsomom csodálatos, gyermekek. Az előkészületek nagy része már befejeződött, ugyanazokkal a csodákkal, mint amit Ádámnak és Évának mutattak be, melyet ők visszautasítottak a bűn miatt. Minden készen áll.

Ti, Követőim, részesülni fogtok a gyönyörű Új Paradicsomból a földön, amely fölött Én fogok uralkodni.

Mert nektek – ezen nemzedék tagjainak, akik arra választattak, hogy élvezzék ezt a Paradicsomot – nem szabad megállnotok azon munkátokban, hogy segítetek Nekem, hogy elvigyem Magammal minden Gyermekemet az Én Csodálatos Királyságomba.

Gyermekeim, azonban azt is tudnotok kell, hogy a hamis próféta el fogja hitetni veletek, hogy ő is egy Paradicsomhoz hasonló helyre készít fel benneteket.

Hazugságai el fogják bűvölni a katolikus hívők egy naiv csoportját. Ő külső megjelenésre egy csodálatos és szeretetteljes személyiséget fog mutatni, és minden Gyermekem a Katolikus Egyházban, össze lesz zavarodva.

Ennek egyik jele az ő gőgje és arroganciája lesz, mely egy külső hamis alázat mögé lesz bujtatva. Olyannyira megtévesztettek lesznek Gyermekeim, hogy ők azt fogják hinni róla, hogy egy kivételes és tiszta lélek.

Őt élő szentként fogják kezelni. Egyetlen szavát sem fogják megkérdőjelezni.

Ezen kívül úgy fog tűnni, mintha természetfeletti adományai lennének, és az emberek azonnal el fogják hinni, hogy képes csodákat tenni.

Bárki, aki szembehelyezkedik vele, azt bírálni fogják, és eretneknek tekintik majd.

Minden ilyen, eretnekséggel vádolt lelket félre fognak lökni, és oda fognak dobni a kutyáknak eledelül.

A Tanításaimmal kapcsolatos valamennyi igazságot kiforgatják és elferdítik majd. Minden csak hazugság lesz. Az üldöztetés lassan bontakozik ki, és eleinte alig lesz észrevehető.

Az Én igaz Felszentelt Szolgáimnak a Szentmiséket titokban kell majd mondaniuk, és sok esetben nem is egy katolikus templomban.

Rejtekhelyeken kell majd miséket bemutatniuk. Gyermekek, mikor ez megtörténik, nem szabad elveszítenetek a reményt. Ennek rövid időn belül vége lesz.

Csak imádkozzatok azokért a lelkekért, akik a Hamis Próféta iránti elköteleződésükben megfeledkeznek majd a Szentháromságról, mely mindennek az alapja, amelyre a Katolikus Egyház épült.

Sok vallás csak egyetlen személyt követ a Szentháromságból. Egyesek az Atyát tisztelik, mások a Fiút, de ők valamennyien egyek, Leányom.

Csak egy igaz Isten létezik. Ez pedig nem más, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek, három különböző személy, egyetlen isteni lényegben. Minden vallás hamarosan meg fogja kapni az igazságot, és sok vallás el fogja fogadni ezt a szent misztériumot.

Kövessetek Engem az üdvösségetekre vezető úton, Követőim, dicsőséges jövő áll előttetek, de erősnek kell maradnotok.

Ez a kiválasztott generáció az Én Új Paradicsomomra a Földön.

Ne utasítsátok vissza az életnek ezt a dicsőséges ajándékát, mely teljes pompájában ragyog. Egyetlen lélek sem fog másra vágyni. Az Én Új földi Paradicsomom a béke és boldogság korszaka lesz, melyben nem lesz bűn.

Ez az Én Atyám isteni akarata, és ez volt az Ő ígérete az emberiségnek a kezdetektől fogva.

Örüljetek és legyetek boldogok, mivel sok minden vár rátok, gyermekek.

Az előttetek álló megpróbáltatások jelentéktelenekké válnak, mikor tanúi lesztek a rátok váró dicsőséges Királyságnak.

Szeretlek benneteket gyermekek. Tudom, hogy ti is szerettek Engem. Ezért arra kérlek benneteket, hogy tanúsítsatok szeretetet azok iránt, akik vakok az Én Szentlelkemre.

Imádkozzatok értük, amikor csak tehetitek, hogy ők újra megláthassák Ígéretem igazságát, melyet akkor tettem az emberiségnek, mikor meghaltam, hogy biztosítsam a ti örök üdvösségeteket.

 

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.