RSS
 

Archive for január 30th, 2012

Szűz Mária felhívása az imádság napjára és a böjtölésre, hogy felkészüljünk a Nagyfigyelmeztetésre

30 jan

2012. január 30. hétfő, 13.00

Ezt az üzenetet Maria Divine Mercy (az Isteni Irgalmasságról nevezett Mária) – Szűz Mária két egymástól független jelenése után – kapta. Az első jelenés január 29-én éjfélkor történt, a második 2012. január 30-án hétfőn, 13 órakor, amely alatt a Szűzanya nagyon szomorúnak tűnt.

Gyermekem, miközben most Fiam eljön, hogy beborítsa az egész földet Irgalmassága sugaraival, nehéz szívvel bár, de azt kell mondanom neked, hogy sok ember meg fog halni a Nagyfigyelmeztetés során.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok az ő lelkükért.

Neked, gyermekem, meg kell kérned ezeknek az isteni üzeneteknek valamennyi követőjét, hogy szánják a holnapi napot, 2012. január 31-ét, keddet, egy különleges imanapnak.

Ezen a napon el kell imádkoznotok a legszentebb Rózsafüzért és az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét.

Ahol lehetséges, mindenkinek meg kell próbálnia ezt megtenni, és böjtölnie kell ezen a napon. Így több lélek, különösen a halálos bűnben levő lelkek, haláluk pillanatában megmenekülhetnek szeretett Fiam, Jézus Krisztus irgalma által.

A bánat könnyeit hullatom azokért a szegény emberekért, akiknek elképzelésük sincs arról, hogy mennyi fájdalmat és kínt okoznak bűneik Fiamnak.

Az ajándék örömébe, amelyet Fiam hoz el most a világnak, szomorúság is vegyül, azokért a lelkekért, akiket nem lehet megmenteni saját döntésük miatt.

A hazugságokat – melyek a felszínre fognak törni és elterjednek majd az egész világon a sötét lelkek által, miután a Nagyfigyelmeztetés megtörténik – meg kell állítani imáitok által.

Imádkozzatok, hogy senki ne utasítsa majd el Fiam Isteni Irgalmasságát a Nagyfigyelmeztetés alatt vagy azt követően. Mert minden, ilyen hazugságoknak áldozatul esett lélek, egy lélek, akit a gonosz el fog ragadni.

Terjesszétek a megtérést az egész világon gyermekek. Fogadjátok el azt, hogy Én vagyok a Társmegváltó és a Közvetítő, szorosan együttműködve szeretett Fiammal, Jézus Krisztussal, hogy megmentsük az összes lelket az örök kárhozattól.

Gyermekek, az irántatok érzett szeretetem nagyon erős. Irgalomért esedezem minden egyes lélek számára, a nap minden egyes másodpercében, könyörögve Atyámhoz, könyörületért.

De gyermekek, nektek segítenetek kell azzal, hogy csatlakoztok hozzám imában és áldozathozatalban, hogy segítsek Isten valamennyi gyermekének belépni az Új Paradicsom kapuin.

 

Mennyei Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy azt Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki

30 jan

2012. január 29. vasárnap, 21.18

Én, a te Jézusod, szeretném tájékoztatni a világot, hogy Isteni Irgalmasságomnak úgy kell megvalósulnia, ahogy azt Helena leányomnak, Szent Fausztina nővérnek nyilatkoztattam ki.

Ez a misztérium fel fog tárulni, ahogy mindenki tanúja lesz az emberiség megmentésére irányuló Irgalmasságom sugarainak végső megnyilvánulásának.

Akik kigúnyolnak téged, leányom, és azt mondják, hogy ez a misztérium már ki lett nyilatkoztatva a világnak, azoknak tudniuk kell a következőt.

Hány ember tud ma a világban Isteni Irgalmasságom ígéretéről? Nagyon kevés, beleértve téged is, leányom.

Követőim nem tudták, hogy Én vissza fogok majd jönni, hogy felkészítsem a világot erre a nagy eseményre?

Én mindig felkészítem Gyermekeimet az ilyen eseményekre. Örök Atyám egy céllal küld prófétákat a világba, hogy megfelelő figyelmeztetést adjon nektek, annak érdekében, hogy a lelkeket ne érjék váratlanul az események. Örüljetek ennek a prófécia-ajándéknak. Ne utasítsátok vissza.

Soha ne gondoljátok, hogy ti mindent tudtok az Én utaimról, mert – amíg ti talán szerettek Engem – ti nem mindig ismertek Engem, vagy értitek meg az Én utaimat.

Mert nektek mindannyiatoknak, akik kigúnyoljátok az Én prófétáimat, jusson eszetekbe, hogy nem őket gúnyoljátok, hanem Engem. Ők egyszerűen csak eszközök.

Gyermekeim, nektek sosem szabad azt feltételeznetek, hogy valóban ismertek Engem, mert ha valóban ismernétek, nem tagadnátok meg Engem. De ti még ma is – csakúgy mint Tanítványaim tették, amikor közöttük jártam – tagadjátok azt, hogy Én vagyok az, aki hivogatlak benneteket.

Bal kezeteket kinyújtjátok Felém, míg jobbotokkal arcul üttök Engem.

Nem halljátok, hogy Én beszélek hozzátok most? Ha nem, akkor üljetek le csendben és imádkozzatok Hozzám, így Én be tudom tölteni fáradt szíveteket az Én Szentlelkem tűzével.

Szeretlek benneteket, és ha majd beengedtek Engem szívetekbe – acélpáncélzatotokat levetkőzve, mely gátol Engem -, Én szabaddá foglak tenni benneteket.

Ha kinyitjátok szemeteket és meglátjátok, hogy Én, a ti isteni Megváltótok beszélek veletek, akkor  – szívetekben szeretettel és örömmel -  kövessetek Engem az úton az Új Paradicsomba.

Ne hagyjátok, hogy a gonosz kétségeket ültessen el elmétekben. Imádkozzatok, hogy elég erősek legyetek, alázatosak  elmétekben és lélekben, hogy Karjaimba fussatok.

Csak akkor fogtok valóban békére lelni lelketekben, ha úgy jöttök Hozzám mint egy gyermek. Ez az egyetlen módja annak, hogy beengedjetek Engem szívetekbe.

Szeretett Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (23) Ima Benedek pápa biztonságáért

30 jan

2012. január 28.

Íme egy különleges ima, az Imahadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért:

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, Egyházad földi Vezetőjét,

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.

A Föld mennyei Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Teljes szívvel imádkozzatok Benedek pápáért

30 jan

2012. január 28. szombat, 21.00

Gyermekem, a sátán hatalma minden nappal egyre gyengébb, ahogy a Szentlélek továbbra is kiterjeszti az Ő szárnyait Isten minde gyermeke fölé.

Mindenütt növekszik a hit és az istenszeretet az imádság révén, és azon különleges kegyelmek révén, melyet Atyám, a Magasságos Isten adott gyermekeimnek.  A megtérések száma nő. Sok gyermekem talán nincs is tudatában ennek, de észre fogjátok venni, ha kinyitjátok szemeiteket.

Kérlek gyermekem, imádkoznod kell Benedek pápáért teljes szívedből.  Ő nagyon szenved, és több szempontból is egyedül van bánatában, látva a hittagadást a Szent Vatikánon kívül és belül egyaránt.

Napjai a Szentszékben meghosszabbodtak, és emiatt a gonosz okozta pusztítás nagy része elhárult.

Gyermekeim az ima olyan, mint egy mennydörgés az égben. Imáitok,  gyermekek, meghallgatásra és megválaszolásra találnak a Mennyben, és ez jó.

Továbbra is imádkozzátok az imahadjárat imáit, melyet te kaptál, gyermekem.

Íme egy különleges ima, az Imahadjárat (23) imája Benedek pápa biztonságáért:

Ó, Örök Atyám, szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, és az Ő szenvedéseiért, melyeket elviselt, hogy megmentse a világot a bűntől

Arra kérlek most Téged, hogy védd meg a Te Szent Helytartódat, Benedek pápát, Egyházad földi Vezetőjét,

Hogy ő is segíthessen megmenteni gyermekeidet és minden felszentelt szolgádat a sátán és az ő bukott angyalainak csapásaitól, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban

Ó, Atyám, védd meg Pápádat, hogy gyermekeidet kormányozhassa a Te földi Új Paradicsomod felé vezető igaz úton.  Ámen.

 

A Föld mennyei Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy