RSS
 

Archive for január 26th, 2012

Szűz Mária: Iránt is érintő nukleáris háború van szerveződőben

26 jan

2012. január 25. szerda, 13.50

Gyermekem, sok minden történik éppen most a világban, mivel a sátán serege továbbra is pusztítást végez mindenütt.

Ők megpróbálják átvenni az irányítást minden pénzügyi intézmény felett, hogy egy szörnyű rémtettet hajtsanak végre gyermekeimen.

Emellett ők – a hatalomvágy által vezérelt gonosz csoport – megpróbálnak előidézni egy nukleáris háborút Iránban.

Neked, gyermekem, imádkoznod kell, hogy Isten, az Atya majd – az Ő nagy irgalmában – nyissa meg szíveiket, hogy ezek a dolgok ne történjenek meg.

Sose veszítsétek el a hitet gyermekek, mert imáitok működnek.

A nagy gonoszságok, mint az abortusz, az eutanázia, a prostitúció és a szexuális perverziók kezdenek enyhülni a világban most.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok a legszentebb rózsafüzéremet gyermekek – ha lehetséges csoportokban – mindenütt.

A sátán gyorsan el fogja veszíteni a hatalmát, amint eltaposom a kígyó fejét.

Már nem tart soká, hogy Fiam visszatérjen a földre.

Először még ad nektek egy utolsó esélyt a megtérésre.

Aztán gyorsan fel fogja készíteni a világot az Ő Második Eljövetelére.

Az idő már rövid.

Az ima a ti fegyveretek gyermekek, hogy visszatartsátok a sátán seregét a végső üldözéstől, melyet az emberiség ellen tervez.

Ne feledjétek, hogy az én Örök Atyám szeretete és irgalma által meg fog védeni mindannyiatokat, akik hisztek Benne.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok azok üdvösségéért, akik továbbra sem engedelmeskednek Neki, és tagadják szeretett Fiam létezésének igazságát.

Az idő készen áll. Nyissátok meg szíveteket Fiam Isteni Irgalmasságára.

Az ég elkezd majd megváltozni most, és mindenki látni fogja maga előtt feltárulni ezt a nagy csodát.

Álljatok készen.

Készítsétek fel otthonaitokat, és imádkozzátok szent rózsafüzéremet, amikor csak tehetitek, hogy enyhítsétek a gonosz szorítását.

 

Szeretett Édesanyátok,

Az Üdvösség Anyja

 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (21) Hálaadó ima Istennek, az Atyának az üdvösség ajándékáért

26 jan

2012. január 25. 

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában:

“Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény gyermekeidet

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd meg szívüket örök életük igazságára. Ámen.”

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak.

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát.

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Jó hír: Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét

26 jan

2012. január 24. kedd; 16.55

Drága, szeretett leányom, Én vagyok az, a te Jézusod, aki ma azért jött el hozzád, hogy elhozza a jó hírt a világnak.

Sok kiválasztott lelkem által felajánlott rengeteg ima és szenvedés révén Isten sokkal több gyermeke menekülhet meg most.

Ha megértenétek az áldozat és az ima hatalmát gyermekek, soha nem hagynátok abba az imádkozást.

Isten, az Én Örök Atyám, szentesítette az emberiség nagy részének üdvösségét.

Ez azt jelenti, hogy sokan meg fognak térni a Nagyfigyelmeztetés során, és azok, akik mégsem, az ima ereje által megmenekülhetnek.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenki meg fog menekülni, mert sajnos nem fog.

Azok a megkeményedett emberek, akik első helyen a sátánhoz ragaszkodnak, és az általa irányított gonosz szektákhoz, nem akarnak majd megmenekülni.

Inkább egy másik Paradicsomot fognak választani. Egy olyan paradicsomot hitetnek el velük, mely Atyám által az emberiségnek megígért paradicsomon kívül létezik.

Ez a hamis Paradicsom, amelyben a fenevad sátánista követői hisznek, nem létezik.

Ezt a sátán hozta létre a tanítványai elméjében, és ez szimpla illúzió. Nagyon sokat ígért.

A sötét lelkek egy másik univerzumban, egy másik lét(ezés)ben hisznek, ahol Isten nem létezik.

Ők más életformákban, más teremtményekben és egy békés uralomban hisznek, melyek mind hazugságra épülnek.

Egyik sem valóságos, gyermekek. Ez nem létezik, nem is létezhet, mert ezt nem Atyám teremtette.

Isten, a Mindenható Atya teremtette az egész univerzumot – a csillagokat, a bolygókat és a földet, csakúgy, mint a teljes világűrt.

Imádkozzatok azokért, akik ilyen kultuszokat követnek.

Imádkozzatok, hogy több Gyermekem, akik mert szenvednek, ne keressék ezeket a spirituális kiutakat, melyek nem Istentől erednek.

Imádkozzatok most hálaadással ezért a különleges ajándékért, melyet Atyám most az emberiségnek ad, ebben, az Imahadjárat 21-es számú imájában:

„ Magasztalunk Téged és hálát adunk Neked Ó Szent Isten, az emberiség Mindenható Teremtőjének, az emberiség iránti szeretetedért és irgalmadért

Köszönjük Neked az üdvösség ajándékát, mellyel megajándékozod szegény gyermekeidet

Könyörgünk Hozzád, ó Urunk, mentsd meg azokat, akik a gonoszt követik, és nyisd meg szívüket örök életük igazságára.

Ámen.”

Örüljetek gyermekek ennek a nagy ajándéknak.

De még mindig sok a tennivalótok, hogy segítsetek a lelkeknek, mert felebarátaitok közül sokan továbbra is makacsul ellenezni fogják Szent Szavam (Üzenetem) igazságát.

 

Szeretett Jézusotok

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy