RSS
 

Archive for január 11th, 2012

Szűz Mária: Oly sok lélek dönt úgy, hogy semmibe veszi az Általam adott jeleket

11 jan

2012. január 10. kedd; 20.30

Gyermekem, meg kell mondanod a világnak, mennyire fontos most az imádkozás.

Gyermekeim szenvednek mindenütt, minden országban.

Fontos, hogy Isten minden gyermeke egyesüljön most, hogy a sötétség végleg eltűnjön a földről.

Milyen keservesen hullatom a szomorúság könnyeit, mikor egyes lelkek úgy döntenek, hogy semmibe veszik a látnokoknál tett látogatásaimat a földön. Oly sokan döntenek úgy, hogy semmibe veszik azokat a jeleket, melyeket azért adok, hogy a hit visszatérhessen.

Annyira hideg a szívük, beleértve azokat a papokat és a papságot, akik vakok az igazságra, hogy sok az elvesztegetett idő.

Ha csak megnyitották volna szívüket az Általam, a világnak adott üzenetekre, akkor több lélek kaphatta volna meg a szükséges táplálékot.

Ezek az utolsó napok, mikor bátorító szavaimra figyelni kell.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Fiam hangja meghallgatásra találjon úgy, ahogyan annak történnie kell.

Azt gondoltátok gyermekek, hogy Ő nem készítené fel az emberiséget az Ő nagy irgalmasságára?

Ő most kezdi el megvalósítani a felkészítést, a lehető legtöbb lélek megtérésén keresztül.

Tervei már elkészültek, egyetlen kivétellel. Több imára van szüksége, mert ezek nélkül az imák nélkül a lelkek a csaló martalékává válnak.

Gyermekem, Fiam hamarosan elhozza az Ő szeretett gyermekeinek a hőn áhított megnyugvást.

Irgalmasságának köszönhetően Ő most felkészíti a világot Második Eljövetelére is.

Imádkozzatok, hogy mindazok, akik hisznek Fiamban, megnyissák szívüket az Ő szent üzeneteinek igazságára.

Ha ők meghallgatják és követik az Ő utasításait, minden rendben lesz.

Ha elutasítják a Nagyfigyelmeztetést, melyet színtiszta szeretetből kapnak, azzal elveszik mások esélyét az üdvösségre.

Esedezem a lelkek nagylelkűségéért, hogy fogadjanak hűséget szeretett Fiamnak azáltal, hogy Vele együtt haladnak az Új Paradicsomban való Dicsőséges uralkodás felé.

A hírnökök egy kis időre azért küldettek a világba, hogy segítsenek a világot felkészíteni erre a nagyszerű eseményre.

A befejező szakasz már összeállt.

Hallgassátok most Fiam hangját, amint veletek beszél. Ne utasítsátok Őt el.

Szerető Édesanyátok

A Mennyek Királynője

Az Üdvösség Anyja

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Az egész világra kiterjedő gyónást követően elő fogom készíteni Második Eljövetelemet

11 jan

2011. január 9. hétfő, 8. 10

Legdrágább, szeretett leányom, az idő gyorsan halad, és a Nagyfigyelmeztetés beharangozza a felkészülést Második Eljövetelemre.

Az egész világra kiterjedő gyónást követően, amikor az emberiség nagy része részesül ezekben a rendkívüli kegyelmekben és áldásokban, Én elő fogom készíteni az utat Második Eljövetelemre.

Az emberiségnek el kell fogadnia, hogy ennek a nagy eseménynek az ideje a küszöbön van.

Ne vesztegessétek el az időt, hogy nem készítitek fel saját, és családtagjaitok lelkét az Én Dicsőséges Visszatérésemre.

Második Eljövetelem véget fog vetni a gyötrelemnek, melyet évezredeken keresztül elviseltetek a földön.

Oly nagyszerű ez a Dicsőséges esemény, hogy mindenkinek elakad majd a lélegzete a csodálattól és a döbbenettől, amint Én megjelenek az égen.

Ennek a nemzedéknek a tagjaiként ti kiválasztattatok, hogy javatokat szolgálja ez a Velem való utazás az Én Új Paradicsomomba, a Béke Korszakában, amelyben Én fogok uralkodni.

Senkit nem szabad kizárni ebből.  Egyetlen léleknek sem szabad hagyni, hogy kiessen a hálóból.  Ez az Én leghőbb vágyam, hogy mindannyiatokat Magammal vigyelek az Én Királyságomba.

Ez az a dicsőség, amelyre az emberiség vár Kereszthalálom óta.

Titeket, akik nem akarjátok észrevenni Kéréseimet, arra kérlek, hogy kezdjetek el felkészülni most!

Időm egyre közeledik.  Utolsó hírnökeimet küldtem most a világba, hogy segítsenek nektek felkészíteni lelketeket.  Ez előre meg volt jövendölve.

Ne hagyjátok figyelmen kívül a Nagyfigyelmeztetést, mert ha ezt teszitek, akkor nem ébredtek tudatotokra, és nem fogtok megfelelően felkészülni.

Sok üzenetet fogok közölni mostantól, annak érdekében, hogy a világ készen álljon elfogadni Engem, az ő Uralkodóját.

Szeretett Jézusotok,

Az egész Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy