RSS
 

Archive for január 9th, 2012

Isten, az Atya: Ti, szeretett gyermekeim, egy csodálatos jövő elé néztek

09 jan

2012. január 8. vasárnap 14.04

Én vagyok minden teremtés Királya. Én vagyok az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég. Az egész Emberiség tisztelni fog Engem, Istent, az Atyát, a Magasságos Teremtőt és Királyt.

Legdrágább leányom, az emberiség Irántam, az ő Dicsőséges Mennyei Atyjuk iránt való tiszteletének ideje már nagyon közel van végre.

Szeretett gyermekeim, az Én alázatos szolgálóim imái megmentik a lelkeket, és az emberiség nagy részét a sötétség erőivel szemben, mely beborítja a földet.

Íme, azt mondom mindannyiatoknak, alázatos Követőim, és azoknak, akik hisznek Bennem, az egész emberiség Teremtőjében: egyesüljetek! Egyesülnötök kell, hogy egyetlen erőként tiszteljetek Engem, a ti Atyátokat.

Imádkozzatok egységben most a világ megtéréséért. A Szentlelket kiárasztottam az egész világra 2011. május 10-én. Már oly sok jó lelket meghívott Szavam (Üzenetem) hirdetésére.

Most, hogy a sátán hatalma folyamatosan csökken, annyi lelket fog megtámadni, amennyit csak lehetséges. A legrosszabb támadás Egyházamat fogja érni, és azokat, akik tisztelnek engem, az ő Mennyei Atyjukat.

Egyházam hite tovább fog gyengülni, de akik leborulnak Előttem, azoknak a hite befolyásolni fogja a jó keresztények gondolkodását mindenütt, és közelebb fogja hozni őket Hozzám.

Nagy összezavarodottság van kibontakozóban Gyermekeim között. Mindazok, akiknek a figyelme elterelődik a Hozzám, a Magasságos Istenhez való imádkozásról, halljátok meg most az emberiséghez intézett Kérésemet.

Soha ne engedjétek senkinek, hogy elvonja figyelmeteket az emberiségnek, a lelkek megmentésére adott Szent Szavam (Üzenetem) igazságáról.

Soha ne engedjétek senkinek, hogy visszatartson benneteket attól, hogy imádkozzatok ezekért a szegény meggyötört lelkekért, akiket a sátán fogva tart.

Egyesüljetek gyermekek, és imádkozzatok Irgalomért még egyszer utoljára. Imáitokkal felajánljátok Nekem azt a segítséget, mely az emberiség nagy részének megmentéséhez szükséges.

Te, leányom, a végidők prófétája vagy, aki a legtöbbet fogsz szenvedni. Ezen küldetés miatt, te fogod megkapni az utolsó ilyen jellegű, a világnak szóló üzeneteket, és te leszel az elsőszámú célpontja a sátánnak és az ő csatlósainak.

Jelenleg számos próféta van a világban, akik Általam szentesített szent küldetést kaptak, hogy segítsenek utat mutatni az emberiségnek.

Küldetésed után Én már nem fogok küldeni senki mást, hogy közölje Üzeneteimet, mert a világ, mint tudod, meg fog változni örökre.

A végidők prófétájaként hangodat elsőként leginkább a hívők fogják visszautasítani. Olyan agresszíven fogják ezeket az isteni üzeneteket ellenezni, hogy ez megijeszt és megrémít téged, leányom.

A sátán támadni fogja azokat a szegény szent lelkeket, hogy azzal Engem bántson. Már megvakította a hívők szívét az igazságra.

El fogja ferdíteni az igazságot azok elméjében, akik mély tisztelettel adóznak Nekem, az ő Mennyei Atyjuknak és Szeretett Fiamnak, Jézus Krisztusnak.

De örülj, mert már sok megtérés született más látnokok és próféták segítségével a világon.

Oly sok katasztrófa hárult már el az ő munkájuknak köszönhetően.

Ám egy bizonyos számú büntetés továbbra is érni fogja az emberiséget, annak érdekében, hogy a nemzetek megtisztuljanak.

Leányom, a kígyó hatalma darabokra lesz zúzva, méghozzá hamarosan. Ezért Gyermekeimnek nem szabad félniük a jövőtől. Ti, szeretett gyermekeim, egy csodálatos jövő elé néztek.

Imádkozzatok felebarátaitokért, és teljes mértékben bízzatok Bennem, ez minden, amit tennetek kell.

Ugyan a hamarosan és váratlanul bekövetkező Nagyfigyelmeztetés lelkeket fog menteni, de továbbra is sok imára van szükség.

Most különösképpen a világ minden pontján élő fiatalokért kérem imáitokat.

Ezek azok a gyermekek, akiket a sátán által terjesztett gonosz hazugságok csaltak tőrbe. Ezek azok a gyermekek, akik idejük nagy részét hamis bálványimádásban és egy fantáziavilágban élve töltik.

Nekik van a leginkább szükségük imáitokra.

Egyesüljetek, gyermekek.

Tegyétek félre nézeteltéréseiteket.

Vessétek le gőgötöket.

Boruljatok le szeretetben és alázatban, a szükséges kegyelmeket kérve Tőlem.

Ezek a kegyelmek elárasztják lelketeket a Szentlélek által. Csakis akkor találnak meghallgatásra és válaszra imáitok.

Szeretett Mennyei Atyátok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 
 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért