RSS
 

Archive for január 1st, 2012

Imahadjárat (17) Az Üdvösség Anyjának imája a sötét lelkekért

01 jan

Szűz Mária,  az Isteni Irgalmasság Máriájának ma adott üzenetében, egy újabb imát adott, amelyben szeretné, hogy az Üdvösség Anyjaként imádkozzunk hozzá. 

2012. január 1. vasárnap, 15.00

Imádkozzatok ezekért a lelkekért, erre buzdítalak benneteket. Fiam határozott szándéka, hogy elsőként ezeket a lelkeket mentse meg.  Több imára van szüksége, gyermekek. Esedeznetek kell  irgalomért ezen sötét lelkek számára.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy ajánlják az Imahadjárat ezen imáját nekem, az Üdvösség Anyjának:

Ó Mária szeplőtelen szíve
Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője
Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától
Imádkozz érettünk

Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen,
és elfogadja a te Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus  által bemutatott szeretetet 
és irgalmat, Aki újra eljön, hogy megmentse az Emberiséget, és hogy esélyt 
adjon számunkra az örök  üdvösségre. Ámen.”

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

Kapcsolódó link:

Teljes üzenet – Szűz Mária: Sokan túl gyengék lesznek majd, hogy megragadják az irgalmasságot, melyet Fiam fog felkínálni nekik.

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Szűz Mária: Átmenetileg béke lesz a világban, ha a sötét lelkek megtérnek

01 jan

2012. január 1. vasárnap; 15.00

Gyermekem, az idő közel van, de gyermekeimnek türelmet kell tanúsítaniuk. Minden Atyám Szent Akarata szerint fog történni.

Gyermekek, rá kell ébrednetek, hogy a világotokban jelen levő gonosz erők veszélyeztetik Istenbe, az Atyába vetett hiteteket. Ezek a gonosz erők nem fognak győzedelmeskedni, mivel nincs hatalmuk az Én Mennyei Atyám felett. Mégis gyilkossággal, háborúval, ellenőrzéssel és irányítással fogják gyötörni felebarátaikat.

Imádkozzatok, hogy ezek a sötét lelkek hamarosan meglássák Fiam világosságát. Ha meglátják azt, és a Nagyfigyelmeztetés alatt megtérnek, akkor átmenetileg béke lesz a világban.

Fiam, Jézus Krisztus – akire minden léleknek hagyatkoznia kell az üdvössége érdekében- türelmetlen, hogy elhozhassa az emberiségnek Nagy Irgalmát.

Imádkozzatok kitartóan gyermekeim ezen sötét lelkek üdvösségéért, akik esetleg nem élik túl a Nagyfigyelmeztetést.

Ezek a szegény lelkek nemcsak akkor fognak rettegni, mikor szembesülnek bűneikkel, hanem akkor is, mikor ráeszmélnek arra, hogy milyen sötétségben élnek. Ez a sötétség olyannyira beárnyékolja lelküket, hogy Fiam irgalmának fénye gyengévé és erőtlenné fogja tenni őket.

Sokan túl gyengék lesznek majd, hogy megragadják az irgalmasságot, melyet Fiam fog felkínálni nekik.

Imádkozzatok ezekért a lelkekért, erre buzdítalak benneteket. Fiam határozott szándéka, hogy elsőként ezeket a lelkeket mentse meg.  Több imára van szüksége, gyermekek. Esedeznetek kell  irgalomért ezen sötét lelkek számára.

Gyermekem, kérd meg gyermekeimet, hogy ajánlják az imahadjárat ezen imáját nekem, az Üdvösség Anyjának:

„Ó Mária szeplőtelen szíve

Az Üdvösség Anyja és Minden Kegyelmek Közvetítője

Te, aki részt veszel az emberiség megmentésében a sátán gonoszságától

Imádkozz érettünk


Üdvösség Anyja, imádkozz, hogy minden lélek megmenekülhessen,

és elfogadja a te Fiad, a Mi Urunk Jézus Krisztus  által bemutatott szeretetet 

és irgalmat, Aki újra eljön, hogy megmentse az Emberiséget, és hogy esélyt 

adjon számunkra az örök  üdvösségre. Ámen.”

 

Szeretett Édesanyátok

Az Üdvösség Anyja

 

 


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2012 januári üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imahadjárat (16) Ima a Nagyfigyelmeztetés alatt felkínált kegyelmek elfogadására

01 jan

2011. december 31. szombat, 12.00

Részlet az Isteni Irgalmasság Máriájának nevezett látnoknőnek kinyilatkoztatott személyes üzenetből, amely tartalmazza az Imahadjárat (16) Imáját, mely a Nagyfigyelmeztetés során Jézus által az emberiségnek adott kegyelmek elfogadásáról szól, valamint ígéret az Ő – világnak adott – Legszentebb Szavainak hirdetésére.

Leányom, a Nagyfigyelmeztetés bizonyítani fogja mindenki számára ezen – a világnak adott – Szent Üzeneteimnek hitelességét. Sohasem szabad kételkedned bennük. Egyetlen egy sem lett közülük beszennyezve.

Készülj fel a Nagyfigyelmeztetésre, és kérd meg családodat és gyermekeidet, hogy mondjanak egy röpke fohászt bűneik bocsánatáért esedezve.

Egy különleges imát fogok most neked adni, a világ számára, hogy segítsen a lelkeknek erősnek maradni az Irgalmasság Nagy Cselekedete alatt, melyet most mutatok be a világnak.

“Ó Jézusom, adj erőt a Te Nagy Irgalmad megpróbáltatása alatt.
Add meg a szükséges kegyelmeket, hogy kicsinnyé váljak a Te szemedben.
Nyisd meg szemem a Te Örök Üdvösségre tett ígéreted igazságára.
Bocsásd meg bűneimet, és mutasd meg nekem a Te szeretetedet és a Te baráti kezedet.
Végy engem a Szent Család ölelő karjaiba, hogy ismét eggyé válhassunk.
Szeretlek Jézusom, és megígérem, hogy a mai naptól kezdve hirdetni fogom a Te Szent Szavad, 
félelem nélkül szívemben és tiszta lélekkel mindörökkön örökké.
Ámen.”


Soha ne félj az Én nagy Irgalmasságom ezen Cselekedetétől, melynek meg kell történnie, máskülönben a nemzetek egymást pusztítanák el.

Az emberiség nagy része meg fog térni, de a lelkekért folytatott harc most fokozódni fog.

Szeretett Jézusod

Az egész Emberiség Megváltója

 

 


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat