RSS
 

Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy vannak lelkek, akiket a sátán a pokolba vonszol

16 dec

2011. december 13. kedd, 20.15

Legdrágább leányom, a felkészülés nagyon fontos minden követőm számára, ahogy a Nagyfigyelmeztetés közeledik.

Minden hívőnek kitartóan kell imádkoznia bűnei bocsánatáért, hogy elkerüljék a Tisztítótűz kínját, amelyet a legtöbb ember rövid ideig meg fog tapasztalni a földön, rögtön a Nagyfigyelmeztetést követően.

Imádkozzatok, imádkozzatok mindazokért, akik traumaként fogják megélni, amikor látni fogják lelkük állapotát, amint bűneik feltárulnak előttük a Nagyfigyelmeztetés során.

Nekik meg kell érteniük, hogy bűneiket fel kell tárni előttük, mielőtt még minden bűntől megtisztulhatnának, azért, hogy beléphessenek az Én Új Paradicsomomba a Földön – a Béke, a Szeretet és Boldogság Új Korszakába -, melyet minden egyes Gyermekemnek örökölnie kell.

Szívem repes az örömtől, mert elhozom ezt a nagy ajándékot az emberiségnek. De szomorúságom is megmarad azok miatt, akik egyszerűen vissza fogják utasítani ennek az új életnek a lehetőségét.

Oly sok imára van szükségem, gyermekek, hogy a sátánt meg lehessen állítani a lelkek elrablásában. Ő továbbra is ezt fogja tenni, egészen az utolsó percig.

Nem tudom elviselni a gondolatát annak, hogy vannak lelkek, akiket elszakítanak majd Tőlem, akik sikoltoznak és rúgkapálnak majd tiltakozásukban, ahogy a sátán és csatlósai a pokol mélyére vonszolják őket. 

Segítsetek Nekem megakadályozni ezt, gyermekek, imáitok által.

Gyermekek, ezeknek a lelkeknek egészen el kell utasítaniuk a sátánt és az ő útjait, hogy beléphessenek az Új Paradicsomba. Ők vagy önszántukból Felém fordulnak, vagy egyáltalán nem kell Felém fordulniuk.

Nekik két választásuk van: az Új Paradicsom a földön, vagy az örök kárhozat mélye a sátán társaságában.

Soha ne kételkedjetek a pokol létezésében, gyermekek. Legyetek tudatában annak, hogy minden megfeketedett lelket, halálakor, a sátán démonai vonszolják a pokolba, és gyötrik az örökkévalóságig. A sátán, minden csábító ígérete ellenére, az ilyen lelkek kínzására rettenetes állapotot hozott létre. Az emberiség iránti gyűlölete miatt ezek a lelkek elviselhetetlenül fognak szenvedni, mégis el kell viselniük az örökkévalóságig.

Nem tudják ezek a lelkek, hogy a sátán ígéretei mit kínálnak?

Ők nem tudják, hogy a gazdagság, a hírnév és a csábító anyagiasság egyenes útként vezet a gonosz karjaiba?

Ébredjetek, ti mindannyian, amíg még megtehetitek. Mentsétek meg magatokat és a szegény félrevezetett bűnösöket ettől a szörnyű végtől.

Már nincs sok időtök.

Még ma kezdjetek el imádkozni ezekért a lelkekért.

Megváltótok,

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért