RSS
 

Isten, az Atya: Védettség ígérete azoknak, akik visszautasítják Jézust

13 dec

2011. december 11. vasárnap, 15.30

Drága leányom, köszönöm, hogy válaszoltál erre a fontos, Mennyei birodalomból jövő hívásra, amikor arra kértelek téged, hogy fogadd el ezt a misztikus egyesülést az Én drága Fiammal, Jézus Krisztussal.

Én jelen vagyok Fiamban, Jézusban, ahogy Ő is Bennem, egyesülve a Szentlélek szeretetével. Ezért lelked most egybefonódik az Enyémmel, és minden sokkal érthetőbbé válik számodra.

Gyermekem, téged azzá a teremtménnyé formállak, akire olyannyira vágyom, hogy teljes mértékben méltóvá válj majd erre az isteni küldetésre. Az isteni beavatkozás könnyeit megkaptad, így fel tudtad ismerni azonnal ezt az új váratlan küldetést. Most, hogy könnyeidet ontottad, nem fogsz sírni többé, mert csak a boldogság fog uralkodni lelkedben ezentúl.

Leányom, elszomorít Engem, hogy már senki sem ismer fel Engem a földön. Sokan teljesen elfelejtettek Engem. Oly sok Gyermekemnek semmit sem jelentek.

Segítened kell Nekem, leányom, hogy amikor Én bizonyítom Jelenlétemet, akkor felismerjenek az ima által.

Kérlek, imádkozz, hogy az egész emberiség elfogadja majd az új élet ajándékát, amelyet most Szeretett Fiam, Jézus Krisztus ad majd nekik.

Senki sem érti igazán az Aggodalmamat azon lelkek iránt, akik visszautasítanak Engem, vagy elutasítják a Megváltó létezését, akit Én küldtem a világba.

Ezek a szegény lelkek, akik olyannyira telve vannak Létezésem arrogáns elutasításához használt logikus magyarázatokkal, Számomra elveszettek jelenleg. Az egyetlen üdvösségük (annyian vissza fogják utasítani az Isteni Irgalmasság ajánlatát a Nagyfigyelmeztetés alatt) azon gyermekek imája révén lesz, akik szeretik az Atyát.

Oly sokan, akik nem fogadnak el Engem, még mindig nagyon keveset tudnak Rólam. Én vagyok az Atyai szeretet Istene, egy Mennyei Atya, aki vigyázok minden egyes Gyermekemre. Az erősre, a gyengére, a betegre, a jóra és a gonoszra egyaránt. Senki sincs kizárva az én végtelen szeretetemből, mindegy milyen fekete is a lelke.

Sürgetve kérlek titeket, gyermekek, hogy imádkozzatok Hozzám Fiam nevében engesztelésül az emberiség minden bűnéért.

Fiam most majd beborítja az egész emberiséget, és amikor a Lelkiismeret Átvilágítása megtörténik, akkor imáitokra igazán nagy szükség lesz. Imáitok, gyermekek, segíteni fognak megmenteni azokat az embereket, akik továbbra is fennhangon el fogják utasítani az irgalmasságot, melyet Fiam fog megmutatni nekik.

Gyermekek, ünnepélyes Ígéretem az, hogy mindazok, akik szeretett Fiam, Jézus Krisztus nevében hívnak Engem, hogy mentsem meg testvéreiteket, meg fogják kapni az azonnali védettséget. Különleges kegyelmeket kaptok ti mindannyian, akik egy teljes hónapnyi imádságot ajánlotok fel lelkeikért. Kérésemnek megfelelően az alábbi imát mondjátok:

„Ó Mennyei Atya, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus szeretete által, akinek kereszthalála megmentett bennünket a bűntől, kérlek, mentsd meg mindazokat, akik még mindig elutasítják az Ő Irgalmas Kezét.

Áraszd el lelküket, drága Atya, szereteted jelével. Könyörögve kérlek, Mennyei Atya, hallgasd meg imám, és mentsd meg ezeket a lelkeket az örök kárhozattól. Irgalmasságod által add meg nekik, hogy elsőként léphessenek be a Béke Új Korszakába a Földön. Ámen.”

Mennyei Atyátok,

A Magasságos Isten

Magyarázó megjegyzés: a védettség azoknak adatik majd meg, akikért imádkoztok. 

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.