RSS
 

Isten, az Atya: Fiam azért küldetik, hogy visszakövetelje az Ő jogos trónját

25 dec

2011. december 24. szombat; 18.00

Leányom, ahogy Én Megváltót küldtem a világba első alkalommal, hogy megváltsa az emberiséget, most készen állok elküldeni a Fiamat, Jézust, az emberiség Megváltóját, hogy még egyszer megmentse azokat a lelkeket, akik máskülönben nem tudnának megmenekülni.

Gyermekeimnek meg kell érteniük a jelentőségét annak a keserédes áldozatnak, amit az emberiségért hoztam, amikor elküldtem Fiamat első alkalommal.

Amikor felismertem, hogy az egyetlen mód az emberiség megmentésére, hogy Megváltót küldök a világba, tudtam, nem várhatom egyetlen prófétától vagy választott lélektől sem, hogy egy ilyen áldozatot elszenvedjen.  Elhatároztam, hogy a Második Isteni Személy által küldök egy Fiút, hogy megváltsa az emberiséget.  Ez volt az egyetlen hatékony módja annak, hogy a sátán terveit meghiúsítsam, ilyen volt Szeretetem Gyermekeim iránt.

Nézni Fiamat felnőni és emberré válni, ez egyszerre örömteli és fájdalmas is volt, tudván, hogy mi vár Rá. Mégis, mivel őszinte gyengéd szeretetettel szeretem minden egyes Gyermekemet, ez egy örömmel és önként elszenvedett áldozat volt, a Családom megmentése érdekében.

Most, hogy a Nagyfigyelmeztetés közeledik, Én ismét felkészítem a Világot, ezeken a Szent Üzeneteken keresztül Fiam fogadására a Második Alkalommal.

Szeretett Fiam Második Eljövetele közel van, gyermekek. Azért küldetik, hogy visszakövetelje az Ő jogos trónját, amikor az Emberiség Királyaként fog uralkodni.

Ez a dicsőséges esemény látványos lesz, és ez a befejező része annak a tervnek, amely az Emberi Fajnak a világban jelen levő gonosztól való megmentésére irányul. A sátán hamarosan félre lesz taszítva. Az ő követői és a gonosz szívűek sokkot fognak kapni, és meg fognak rémülni. Ők választás elé lesznek állítva abban a szakaszban: vagy leborulnak és irgalomért könyörögnek, és akkor megmenekülnek, vagy visszautasítják a nagy ajándékot, amely be lesz mutatva nekik.

Gyermekeim egyesüljetek ti mindannyian, és ne féljetek, hogy kigúnyolnak benneteket.  Mindannyiatokat a Szentlélek vezet, és az angyalok és szentek a Mennyből védelmeznek benneteket. A Ti feladatotok lesz, Követőim, hogy hirdessétek Fiam szavát és ígéretét, kinek óhaja az, hogy ezek az üzenetek elterjedjenek az egész világon.

Imáitok által az elveszett bűnösök is ki tudnak szabadulni a gonosz karjai közül.

Gyermekek, ti a végső küzdelem korai szakaszában vagytok.  Második esélyetek az örök üdvösségre drága szeretett Fiam irgalma által adatik meg nektek. Ne pazaroljátok el ezt a lehetőséget! Egyesüljetek Mennybéli családotokkal, hogy megmentsétek felebarátaitokat a földön.

Örüljetek ennek a Karácsonynak, mert ez egy különleges ünnep lesz, mivel nektek most segítenetek kell a lelkeknek felkészülni Fiam Második Eljövetelére, miután a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik.

Szeretlek mindannyiatokat, gyermekek. Fogadjátok el szeretetemet. Öleljetek át Engem, a ti Örök Atyátokat, aki minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy elvezessen mindannyiatokat a Béke Új Korszakába.

Isten, az Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért