RSS
 

Imahadjárat (15) Hála az Isteni Irgalmasság ajándékáért

21 dec

2011. december 19. hétfő, 19.30

Legdrágább leányom mennyire szeretném, hogy a keresztények mindenütt szívük mélyéről jövő mély tiszteletet tanúsítanának Születésem iránt.

Buzgó óhajom az, hogy hadd töltse be Szent Lelkem az egész emberiség szívét és lelkét most.

Mikor Születésemet ünneplik, azt azért kell tisztelni, amit az képvisel. Ne feledjétek, hogy Megváltásom ajándékát tisztelitek Születésemben.

Ezért küldött Engem Atyám első alkalommal.

Ezért fogok visszatérni újra, hogy egy második esélyt ajánljak az emberiségnek a megváltásra.

Azt akarom, hogy Gyermekeim felajánlják az Imahadjárat ezen következő imáját erre a Karácsonyra:

Ó Mennyei Atyám,

Őszinte csodálattal tisztelünk Téged az Általad hozott áldozatért, amikor Megváltót küldtél a világba.

Örömmel, hálaadással és alázatos hálával ajánljuk fel Neked imánkat, az Isteni Irgalmasság ajándékáért, mellyel most megajándékozod gyermekeidet.

Ó Magasságos Isten, tégy minket méltóvá Nagy Irgalmasságod hálával teli elfogadására. Ámen.”

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért