RSS
 

Az Új Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz

12 dec

2011. december 11. vasárnap, 12:45

Ma nagy örömmel Szent Szívemben hitvesedként jövök hozzád.  Te, leányom, elfogadtad ezt a legszentebb kérést, hogy csatlakozz hozzám a lelkek mentésében.

A te alázatos engedelmességed révén, most sok lesz feléd az elvárás.  A félelem el fog tűnni majd, ahogy haladsz előre, Különleges Hagyatékom eredményeként, hogy életedet az én -  az emberiségnek a pokol mélységeiből való  megmentésére irányuló  - buzgó óhajomnak  szentelhesd.

Isteni Kezem által vezetett munkád már teljesen megszentelődött, és a gonosz mindenféle beavatkozásától mentes.

Már nem fognak kétségek gyötörni téged, de tudd, hogy hozzád intézett Szavamat (Üzenetemet) megszentségtelenítik és ízekre szedik majd.  Mindent meg fognak próbálni most, hogy ezeket a Szent Üzeneteket beszennyezzék, még azok is, akik azt vallják, hogy ismernek Engem.

Mostantól szenvedésedet el fogod fogadni teljes önátadással és örömmel lelkedben. A Szentlélek ereje által neked adott Erőm meg fog lepni  téged. Növekedni fogsz teljes meggyőződéssel, és csendes, de elszánt bizalommal szívedben, hogy közvetítsd Szavamat (Üzenetemet) az egész világnak.

Senki nem fog, és nem is tud megállítani téged ebben a munkában.  Senki nem tud meggátolni téged ebben a Mennyből jövő legszentebb tiszta hivatásban.

Te, leányom, már kész vagy arra, hogy mentőöve legyél azoknak a lelkeknek, akik a pusztában vándorolnak. Ők válaszolni fognak ezen üzenetek hívására, mindegy milyen megkeményedett szívűek is. Sokan nem fogják tudni, miért történik ez velük. Ez a Szentlélek ereje által történik majd, amely fellobbantja a szeretet és öröm lángját szíveikben, amely közelebb fogja hozni őket Hozzám, ezeken a Sürgős Kéréseimen keresztül, melyek visszahozzák Gyermekeimet Szent Karjaimba.

Köszönöm, hogy válaszoltál erre a különleges kérésre, hogy Hitvesem legyél a Velem való végső egyesülésben. Ez a szerződés – amikor teljesen átadtad nekem a lelkedet – megadja Nekem a szükséges szabadságot ezen küldetés sikeres teljesítéséhez, amelyre kiválasztattál.

Menj most drága leányom, és segíts Nekem beteljesíteni az emberiségnek tett Ígéretemet. Visszatérésem azért lesz, hogy visszaszerezzem az Én drága gyermekeimet és, hogy a Béke Új Korszakába vigyem őket.  Az Új Paradicsomba való átmenet gyors és szenvedésmentes lesz, a Nekem adott ajándékotok révén.

Mondd meg Gyermekeimnek, hogy szívem örömtől duzzad ezekben az időkben, amikor Születésem ünneplése közeledik.

Szeretlek Titeket.

Szeretett Megmentőtök és Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 decemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért