RSS
 

Szavamat (Üzenetemet) nem félelemből, hanem a gőg bűne miatt utasítják vissza

16 nov

2011. november 14. hétfő, 20:15

Drága, szeretett leányom, miért bonyolítják túl az emberek Tanításaimat? Gyermekeim közül oly sokan félreértik és alábecsülik Nagy Irgalmasságomat. Függetlenül attól, hogy hányszor ígérem meg Gyermekeimnek bűneik bocsánatát, ők még mindig attól tartanak, hogy Én nem tudom megbocsátani minden bűnüket, nem számít mennyire súlyos bűn is az.

A világban levő gonoszságot a sátán emberiség iránti gyűlölete okozza. Azok a szegény megtévesztett bűnösök, akik szolgamódra követik a csaló útját, ők az Én szeretett gyermekeim. Én mindannyiukat szeretem, és továbbra is szeretni fogom őket, annak ellenére, hogy lelkük sötétségben van. Szeretetem örökké tartó és sosem hal meg, mikor eljön minden lélekhez. Kész vagyok teljes mértékben megbocsátani mindent, és átölelni mindenkit. Kész vagyok mindent megtenni azért, hogy visszahozzak minden bűnöst az Én nyájamba, nem számít, mennyire bántanak Engem.

A sátánt meg fogom állítani az ilyen lelkek elrablásában. De ez csak akkor lesz így, ha a bűnösök eldobják a gőg pajzsát, így oda tudnak fordulni Hozzám, és ismét az Én dédelgetett családom részévé tudnak válni. Ne értsétek félre. Én csak közelebb tudom hozni a lelkeket Magamhoz. Nem kényszeríthetem őket, hogy szeressenek Engem. Én nem kényszeríthetem őket, hogy be akarjanak lépni az Én Paradicsomi Királyságomba. Először nekik el kell majd fogadniuk saját szabad akaratukból Kiengesztelődésem Kezét.

Amint már elmondtam neked leányom újra és újra, Én elsőként az Irgalmasság Istene vagyok. Igazságosságom majd testet ölt, de csak akkor, ha kimerült minden más olyan lehetőség, amellyel minden egyes lelket meg lehetne menteni a földön.

Leányom ez a munka sosem ment könnyen neked. Mivel Én bíztalak meg ezzel a nagy horderejű szent feladattal, ez a te részedről hatalmas erőt fog igényelni. Te erősnek lettél teremtve. Azóta készítelek fel téged erre a feladatra, mióta világra jöttél. Az Én legszentebb útmutatásaimra adott minden válaszod, az Én emberiségre vonatkozó, isteni tervemnek megfelelően alakult. Mivel te egységben vagy velem (elfelejtetted már ezt?), ezért te ugyanazt az elutasítást fogod elszenvedni, amit Nekem kellett elszenvednem azidő alatt, míg a földön éltem. Ez ugyanaz az elutasítás – aminek tanúja vagy ma a világban – azok által, akik Tanításaimat érintő szellemi tudásukkal kérkednek, azért hogy elutasítsák ezen üzeneteimet. Azok a lelkek, akik telve vannak gőggel, és önteltek a Szentírás ismeretének tekintetében, ők nem értik ezt.

Tanításaim nagyon egyszerűek. Az igazság – hozzáadva minden nektek tetsző szép nyelvhez és prózához -, ugyanaz az igazság marad, ami mindig is volt: Szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Csak akkor fogjátok tudni igazán hirdetni az Én igémet, ha tiszteletet mutattok egymás iránt, és szeretitek egymást.

Oly nagy a zűrzavar leányom. Oly sok a rettegés és félelem, belenevelve Gyermekeimbe, jövőjüket illetően. Bárcsak megnyugodnának és irgalomért imádkoznának a lelkek, akkor imáik meghallgatásra találnának. A katasztrófák fognak enyhülni, és lehet is enyhíteni azokat. Tartsátok életben a reményt lelketekben gyermekek. Soha ne ragadjatok le annál, hogy megítélitek egymást, és különösen soha ne tegyétek ezt az Én nevemben.

Aki gúnyosan mer ítélkezni a másikról a kereszténység nevében, annak Velem kell majd szembenéznie. Aki vét az Én prófétáim ellen, annak szintén felelnie kell majd Nekem. Szavamat (Üzenetemet) nem szeretetből utasítják el, nem is félelemből, hanem a gőg bűne miatt utasítják el.

A ti Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.