RSS
 

Két lator a kereszten

16 nov

2011. november 10. csütörtök, 15:30

Drága, szeretett leányom, amikor Én haldokoltam a kereszten, két lator (gonosztevő) volt a közelemben, őket is Velem egy időben feszítették keresztre.

Az egyikük azt kérte Tőlem, hogy bocsássam meg neki bűneit, és ő megmenekült. A másikuk nem. Ehelyett inkább elzárkózott. Az ő makacssága, és az, hogy nem volt hajlandó Irgalmamért könyörögni, azt jelentette, hogy őt nem lehetett megmenteni.

Ugyanez fog megtörténni a Nagyfigyelmeztetés alatt. Néhány Gyermekem be fogja ismerni bűneit, és azt, hogy megbántottak Engem.  Ők, teljes alázattal, el fogják fogadni saját bűnbánatukat, és meg fognak menekülni. Ők majd belépnek az új Paradicsomba, a közelgő Béke Korszakban.

Lesznek olyanok, akik nem fogják elfogadni bűneiket annak, amik azok valójában: egy utálatos dolognak Isten, az Örök Atya szemében.

Én sok időt fogok adni ezeknek a lelkeknek a megtérésre, oly mélységes az Irgalmam. Imádkozzatok, hogy ők keressék majd a megváltást azért, hogy ők is megmenekülhessenek. Azt akarom, hogy minden Gyermekem befogadja Irgalmasságom nagy ajándékát. Azt akarom, hogy ti mindannyian belépjetek az Új Paradicsom kapuin.

Imádkozzatok, hogy a megátalkodott lelkek megenyhüljenek, és elfogadják Kezem. Imádkozzatok, hogy ők majd megtanulják, hogyan legyenek alázatosak az Én szememben.

A ti Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért