RSS
 

Isten, az Atya arra kéri Gyermekeit, hogy egyesüljenek Imában

16 nov

2011. november 15. kedd; 11.00

Ma azért jövök Leányom, hogy összegyűjtsem az Én drága gyermekeimet, és mindazokat, akik hisznek Bennem, hogy egyesülve imádkozzanak minden lélek megmentéséért a földön.

Az az Én óhajom, hogy bizonyítsátok a Szentháromság iránti végtelen szereteteteket, alázatosságot mutatva az egymás iránti szeretetben, hogy a bűn megbocsátható legyen az egész emberiség számára.

Én vagyok az Igazságosság Istene, de elsőként, és mindenekfelett, a Szeretet és Irgalmasság Istene. Az Én irántatok való atyaisteni szeretetem az Én irgalommal teli jóságomban nyilvánul meg. És mint ilyen (irgalommal teli jóság), a Szándékom minden lélek megmentése, az idők végén, amint azt tudjátok a földön. Ne féljetek gyermekek. A Szándékom nem a félelemkeltés, hanem átölelni benneteket mindent magába foglaló Szeretetemmel, melyet minden gyermekem iránt érzek.

Felszólítom minden Gyermekemet, különösképpen azokat a lelkeket, akik telve vannak az Irántam, teremtőjük iránt érzett szeretettel, hogy egyesüljetek felebarátaitokkal, és keljetek fel a gonosz ellen a világban.

A sátán és minden démon a pokolban most járják a világot, dacolva Velem ezekben a végidőkben, gyermekek. Az egész világban szétszóródtak, üldözve és az őrület határára kergetve a lelkeket.

A gonosz hatását szinte mindenki érzi közületek mostanában. Ez az Én létezésem, és szeretett Fiam megtagadása, elutasítása és félredobása miatt van, hogy a sötétség most már beborítja a világotokat. Ha nem ismeritek fel az igazságot, mely erre a földre való megteremtésetekre vonatkozik, ti, szeretett Gyermekeim, akaratlanul a sátán célpontjaivá váltok.

Számos változás lesz tapasztalható életetekben, mivel ez a fertőzés már megragadta a világot. Gyilkosság, gyűlölet, az Én Dicsőségem hirdetése vagy Létezésem elismerése iránti ellenszenv, háború, üldöztetés, kapzsiság, ellenőrzés és erkölcsi hanyatlás. Mindezek a gonoszságok világotokban a sátán által jöttek létre, és azon bűnösök által terjednek, akik oly nyitottak a sátán hamis, üres ígéreteire.

Ő, a sátán, elsőként a hataloméhes bűnösöket és a gyengehitűeket kísérti. Miután elcsábította őket, utána a hatalmában tartja őket. Ők viszont megfertőzik, és borzasztó fájdalmat okoznak felebarátaiknak.

Szeretett híveim, most arra hívlak Benneteket, hogy álljatok ki, és védjétek meg Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy az emberiség megmenekülhessen. Ezt kétféleképpen fogjátok megtenni. Először is a folytonos ima által, másodszor Legszentebb Szavam (Üzenetem) terjesztésével.

Az ima nem csak abban fog segíteni, hogy  az emberiség megmeneküljön a pokoltól és a Tőlem való teljes elhagyatottságtól, hanem fenyítő Kezem ellen is enyhülést hoz. Ez a fenyítő kéz – és efelől ne legyen kétségetek – le fog sújtani azokra a gonosz bűnösökre, akik engedték a sötétség lelkének, hogy irányítsa (befolyásolja) viselkedésüket azokkal az ártatlan, tőlük függő emberekkel szemben, akik felett irányítást gyakorolnak.

Én, Isten, az Atya szólítom Gyermekeimet a Mennyekből, hogy halljátok meg Kérésem, amikor is sürgetlek benneteket, hogy keljetek fel azonnal. Egyesüljetek imában, a következőket mondva:

„Magasságos Isten, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, akit Te feláldoztál, hogy megments minket, szegény gyermekeidet a pokol tüzétől, hallgasd meg imánkat. Felajánljuk szerény áldozatainkat, elfogadjuk a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy ezzel elnyerjük az üdvösséget valamennyi lélek számára a Nagyfigyelmeztetés során.  

Könyörögve kérünk, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, akik számára nehéz, hogy visszatérjenek Hozzád, elfogadják irgalmas jóságodat, és meghozzák a szükséges áldozatokat, hogy megmenthetővé váljanak a Te Szent Szemedben.” 

Miközben Hozzám, Mennyei Atyátokhoz, a Magasságos Istenhez, a Világegyetem és az emberiség Teremtőjéhez imádkoztok, meg fogom hallani imáitokat, és megvédelmezem mindazokat a lelkeket, akikért imádkoztok.

Köszönöm nektek, dédelgetett Gyermekeim, hogy felismeritek az Én isteni hívásom a Mennyekből. Köszönöm nektek szívetek alázatosságát, mellyel felismeritek az Én hangom, ha az szól hozzátok.

Ne feledjétek, Én a könyörület óceánja vagyok, és mindannyiatokat Atyai gyengédséggel szeretlek. Csak arra törekszem, hogy mindannyiatokat egyenként megmentselek a gonosz szorításából, hogy egyetlen Szent Családként tudjunk egyesülni.

Isten, az Örök Atya

nagyfigyelmeztetes.hu

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.