RSS
 

Imahadjárat (5) A Magasságos Isten dicsőítése

21 nov

2011. november 21. hétfő; 19.00

Leányom, a világnak fel kell ajánlania ezt a különleges imát dicsőítésként és hálaadásként Istennek, az Atyának, az Ő irgalmasságáért, melyet az egész világnak ad.

 

„Ó Örök Atya, felajánljuk imáinkat örömteli hálaadással Irgalmasságod drága ajándékáért, melyet az egész emberiségnek adsz.

Örvendünk és felajánljuk Neked, legdicsőségesebb Királyunknak, dicsőítésünket és imádásunkat szerető és gyengéd irgalmadért.

Magasságos Isten, Te vagy a mi Királyunk, lábaid elé borulunk alázatos szolgaságban ezért az ajándékodért, melyet most hozol el nekünk.

Kérünk Istenünk, légy irgalmas valamennyi gyermekedhez. Ámen.”

A ti Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imahadjárat

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért