RSS
 

Imádkozzatok, nyugodjatok meg és örüljetek, mert most már rövid az idő

16 nov

2011. november 13. vasárnap, 19:00

Drága szeretett leányom, időnként Üzeneteim összezavarnak téged. De ez rendben is van.  Az Én útjaimat és az Én Örök Atyám által elrendezett isteni terveket nem könnyű megérteni.

Mindig Rám gondolj. Csak az imára összpontosíts, különösen azokra az imákra, amelyek segítenek majd megmenteni a megátalkodott bűnösöket a pokol tüzétől.

Töltsd ezt az időszakot csendes szemlélődésben és egyszerű imában. Ez minden, amire bármely Gyermekemnek összpontosítania kell. Arra kell törekedniük, hogy családjaikat és barátaikat Elém hozzák, az Érkezésemre való felkészülés során.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Én Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, hogy biztosítsátok azon lelkek üdvösségét, akiket a gonosz olyannyira megfertőzött, hogy az ő megmentésük csak a ti imáitok által fog megvalósulni.

Ne próbáljátok elmagyarázni ezeket az időket gyermekeiteknek, mert nem fogják megérteni. Sokakban ez szükségtelen félelmet kelthet.

Ismét elmondom minden drága Gyermekemnek: hamarosan eljövök, hogy megmentselek benneteket. Emlékezzetek erre. Ha most nem jönnék el, eltávolodnátok Tőlem, mert a gonosz erő befolyása annyira uralkodó a világban.

Én vagyok a ti megváltásotok. Én vagyok a ti menekülésetek, azoktól a sátáni befolyás okozta borzalmaktól, amelyeknek tanúi vagytok a világban, bármerre is néztek. Gyermekek, bíznotok kell az irántatok érzett Szeretetemben. Hát nem tudjátok, hogy Én nem hagynám, hogy ti mindannyian továbbra is elszenvedjétek ezt a gonoszságot?

Mert megígértem ezt nektek, mindannyiatoknak, gyermekeim.  Ti, mint az Én választott gyermekeim, élvezni fogjátok a Paradicsom Új Korszakát. De ez minden férfin, nőn és önálló értelemmel bíró gyermeken fog múlni, hogy eldöntsék, vajon akarnak-e egy emberként összefogni, hogy élvezzék ezt a dicsőséges létezést.

Imádkozzatok, nyugodjatok meg és örüljetek, mert most már rövid az idő.

Zengjetek dicséretet az Én Örök Atyámnak a dicsőségért, amit adományozni fog mindazoknak, akik elfogadják Irgalmas Kezem.

A ti Jézusotok

Az emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért