RSS
 

Azok hitetlensége sebez meg leginkább, akik azt vallják, hogy ismernek Engem

02 nov

2011. október 31. hétfő; 03.30

Drága, szeretett leányom, Szent Szavam (Üzenetem), mely egy olyan világnak adatik, amely megfeledkezik Létezésemről, lángra lobbantja a lelkeket, hamarosan a Nagyfigyelmeztetést követően.

Végül az emberiség meg fogja hallani Szavamat, ezzel lehetővé téve Számomra, hogy az Én új földi Béke- Korszakomba vezessem őket.  Szólítalak benneteket mindenütt Gyermekeim, tegyétek félre a bírálatotokat (makacsságotokat), és hallgassátok Megváltótokat.

Noha sosem fogom felfedni az Én földre való visszajövetelem dátumát előttetek, elmondhatom nektek, hogy most lélekben fogok visszatérni. Azért jövök most, hogy a Nagyfigyelmeztetés során még egyszer újra megmentselek benneteket, azért, hogy az emberek megtérjenek majd. Kérlek, engedjétek Nekem, hogy vezesselek benneteket, és engedjétek az Én legszentebb küldetésem terjesztését a világban, hogy Gyermekeimnek vigasztalást nyújtson. Ne akadályozzatok Engem. Ne utasítsátok el Irgalmas Kezem. Ne engedjétek, hogy büszkeségetek az utatokba álljon.

Ébredjetek fel és fogadjátok el, hogy Én szólok most hozzátok, így tudlak benneteket Nagy Irgalmasságom keblére vezetni. Végül lelketek Isteni Kegyelmeim tüzével fog égni, mely mindannyiatokra ki lesz árasztva.

Minden kétség el fog tűnni. A sátán hatalma gyorsan gyengülni fog, bár nem fog engedni a szorításán a legvégsőkig.

Miközben kéréseimet fontolgatjátok, a következőt kell megkérdeznetek magatoktól. Ha hisztek Bennem, akkor most miért utasítotok el? Miért mutattok haragot és gyűlöletet azok iránt, akik az Én nevemben jönnek? Miért magasztaljátok saját magatokat Egyházamban, Gyermekeim rovására? Ne feledjétek, hogy az Én szememben mindannyian egyenlők vagytok.

Jöjjetek most Hozzám alázatos szívvel. Mert míg ezt meg nem teszitek, nem részesülhettek Irgalmamban és nem kaphatjátok meg a kegyelmeket, melyekkel szeretnélek elárasztani benneteket.

Hangom most felszólítja valamennyi hitetlent, hogy fogadják el az Én Örök Atyám létezését.

A Nagyfigyelmeztetés után engedjétek Nekem, hogy segítsek nektek az örök élethez vezető ösvényen.  Fáj a szívem, mikor elveszett lelkeknek vagyok tanúja. De tudnotok kell, hogy azoknak a hitetlensége sebez meg leginkább, akik azt vallják, hogy ismernek Engem.

Szerető Megváltótok, Jézus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért