RSS
 

A Globális Csoport, amely lerombolta bankrendszereiteket, darabokra fog hullani

06 nov

2011. november 4. péntek; 19.00

Legdrágább leányom, Tőlem ered az igaz élet, az egyetlen élet, amelyre az emberiségnek valaha is szüksége lesz mostantól az örökkévalóságig.

Gyermekek, nektek tudnotok kell, hogy ez a szörnyű zűrzavar, amit magatok körül láttok, nem fog sokáig tartani.

Isten, az Én Örök Atyám, nem fogja engedni, hogy az Ő drága gyermekei még többet szenvedjenek. Ti, Gyermekeim, a csaló munkálkodásának áldozatai vagytok. A csaló, aki irányítja a Globális Csoportot, folyamatosan gyengül. A csaló erői folyamatosan semmisülnek meg Atyám ereje által. Ez a csoport, aki szándékosan lerombolta bankrendszereiteket, hogy koldusokat csináljon belőletek, darabokra fog hullani. Nem szabad aggódnotok, mert Atyám keze le fog sújtani gonosz módszereikre.

Imádkozzatok, hogy mindazok a becsapott lelkek megtérjenek majd a Nagyfigyelmeztetés során, akik szolgamódra ragaszkodnak a gonoszsághoz, amely ennek a csoportnak a szíve mélyén áll.

Sosem szabad feladnotok a reményt gyermekek. A Magasságos Isten szeretete által vissza fogtok térni családotok kötelékébe. A Szentháromság a ti otthonotok gyermekek. Azok, akik elfogadják ezt a tényt a megtérés következtében, örökölni fogják a földi Paradicsom dicsőséges korszakát.

Bízzatok Bennem mindig.  Adjátok át Nekem az aggodalmaitokat, a gondjaitokat és félelmeiteket. Engedjétek Nekem, hogy könnyítsek fájdalmaitokon és szenvedéseiteken.  Most már nem lesz túl hosszú (idő), amikor a világ megkönnyebbül a fájdalmas szülési kínoktól, amiket el kell szenvednetek ezekben az időkben.

Sose veszítsétek el a reményt. Bízzatok Bennem. Imádkozzatok Kegyelmeimért, hogy azok erősebbekké tegyenek benneteket. Hajtsátok fejeteket Vállamra és engedjétek, hogy Békém beburkolja lelketeket. Csak akkor fogjátok megérteni az örök életre vonatkozó Dicsőséges Ígéretem igazságát.

A ti Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért