RSS
 

Archive for november 16th, 2011

† Egyesüljünk imában, Isten, az Atya kérésére

16 nov

Kedves Testvérek!

A Mennyei Atya felhívására reagálva, hogy imában egyesüljünk, szeretettel hívunk és kérünk benneteket, hogy minden nap pontban este 10 órakor a legutóbbi üzenetben adott imát imádkozzuk el “közösen”, ki-ki épp ahol van, de lélekben együtt és imában összekapcsolódva, a lelkek mentésére, valamint a magunk és a világ bűneinek engesztelésére.

Próbáltuk az időpontot úgy meghatározni, hogy sem a reggeli készülődés, sem az egész napos munka, sem az esti, családi kötelezettségek ne akadályozzanak bennünket, benneteket a közös imában.

Rövid, könnyen elimádkozható, ugyanakkor sok lelket lehet vele menteni, így szeretnénk, ha ezt a kis szívbéli “áldozatot” meghozva, mindannyian csatlakoznátok hozzánk imában, megvalósítva és eleget téve ezzel a Mennyei Atya kérésének.

 

Isten, az Atya arra kéri Gyermekeit, hogy egyesüljenek Imában (2011. november 15.)

+ + +

„Magasságos Isten, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, akit Te feláldoztál, hogy megments minket, szegény gyermekeidet a pokol tüzétől, hallgasd meg imánkat. Felajánljuk szerény áldozatainkat, elfogadjuk a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy ezzel elnyerjük az üdvösséget valamennyi lélek számára a Nagyfigyelmeztetés során.  

 Könyörögve kérünk, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, akik számára nehéz, hogy visszatérjenek Hozzád, elfogadják irgalmas jóságodat, és meghozzák a szükséges áldozatokat, hogy megmenthetővé váljanak a Te Szent Szemedben.” 

+ + +

 

Imával, szeretettel,

A szerkesztők

nagyfigyelmzetetes.hu

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Imádkozz velünk!

 

Isten, az Atya arra kéri Gyermekeit, hogy egyesüljenek Imában

16 nov

2011. november 15. kedd; 11.00

Ma azért jövök Leányom, hogy összegyűjtsem az Én drága gyermekeimet, és mindazokat, akik hisznek Bennem, hogy egyesülve imádkozzanak minden lélek megmentéséért a földön.

Az az Én óhajom, hogy bizonyítsátok a Szentháromság iránti végtelen szereteteteket, alázatosságot mutatva az egymás iránti szeretetben, hogy a bűn megbocsátható legyen az egész emberiség számára.

Én vagyok az Igazságosság Istene, de elsőként, és mindenekfelett, a Szeretet és Irgalmasság Istene. Az Én irántatok való atyaisteni szeretetem az Én irgalommal teli jóságomban nyilvánul meg. És mint ilyen (irgalommal teli jóság), a Szándékom minden lélek megmentése, az idők végén, amint azt tudjátok a földön. Ne féljetek gyermekek. A Szándékom nem a félelemkeltés, hanem átölelni benneteket mindent magába foglaló Szeretetemmel, melyet minden gyermekem iránt érzek.

Felszólítom minden Gyermekemet, különösképpen azokat a lelkeket, akik telve vannak az Irántam, teremtőjük iránt érzett szeretettel, hogy egyesüljetek felebarátaitokkal, és keljetek fel a gonosz ellen a világban.

A sátán és minden démon a pokolban most járják a világot, dacolva Velem ezekben a végidőkben, gyermekek. Az egész világban szétszóródtak, üldözve és az őrület határára kergetve a lelkeket.

A gonosz hatását szinte mindenki érzi közületek mostanában. Ez az Én létezésem, és szeretett Fiam megtagadása, elutasítása és félredobása miatt van, hogy a sötétség most már beborítja a világotokat. Ha nem ismeritek fel az igazságot, mely erre a földre való megteremtésetekre vonatkozik, ti, szeretett Gyermekeim, akaratlanul a sátán célpontjaivá váltok.

Számos változás lesz tapasztalható életetekben, mivel ez a fertőzés már megragadta a világot. Gyilkosság, gyűlölet, az Én Dicsőségem hirdetése vagy Létezésem elismerése iránti ellenszenv, háború, üldöztetés, kapzsiság, ellenőrzés és erkölcsi hanyatlás. Mindezek a gonoszságok világotokban a sátán által jöttek létre, és azon bűnösök által terjednek, akik oly nyitottak a sátán hamis, üres ígéreteire.

Ő, a sátán, elsőként a hataloméhes bűnösöket és a gyengehitűeket kísérti. Miután elcsábította őket, utána a hatalmában tartja őket. Ők viszont megfertőzik, és borzasztó fájdalmat okoznak felebarátaiknak.

Szeretett híveim, most arra hívlak Benneteket, hogy álljatok ki, és védjétek meg Szent Szavamat (Üzenetemet), hogy az emberiség megmenekülhessen. Ezt kétféleképpen fogjátok megtenni. Először is a folytonos ima által, másodszor Legszentebb Szavam (Üzenetem) terjesztésével.

Az ima nem csak abban fog segíteni, hogy  az emberiség megmeneküljön a pokoltól és a Tőlem való teljes elhagyatottságtól, hanem fenyítő Kezem ellen is enyhülést hoz. Ez a fenyítő kéz – és efelől ne legyen kétségetek – le fog sújtani azokra a gonosz bűnösökre, akik engedték a sötétség lelkének, hogy irányítsa (befolyásolja) viselkedésüket azokkal az ártatlan, tőlük függő emberekkel szemben, akik felett irányítást gyakorolnak.

Én, Isten, az Atya szólítom Gyermekeimet a Mennyekből, hogy halljátok meg Kérésem, amikor is sürgetlek benneteket, hogy keljetek fel azonnal. Egyesüljetek imában, a következőket mondva:

„Magasságos Isten, a Te szeretett Fiad, Jézus Krisztus nevében, akit Te feláldoztál, hogy megments minket, szegény gyermekeidet a pokol tüzétől, hallgasd meg imánkat. Felajánljuk szerény áldozatainkat, elfogadjuk a megpróbáltatásokat és a gyötrelmeket, hogy ezzel elnyerjük az üdvösséget valamennyi lélek számára a Nagyfigyelmeztetés során.  

Könyörögve kérünk, bocsáss meg azoknak a bűnösöknek, akik számára nehéz, hogy visszatérjenek Hozzád, elfogadják irgalmas jóságodat, és meghozzák a szükséges áldozatokat, hogy megmenthetővé váljanak a Te Szent Szemedben.” 

Miközben Hozzám, Mennyei Atyátokhoz, a Magasságos Istenhez, a Világegyetem és az emberiség Teremtőjéhez imádkoztok, meg fogom hallani imáitokat, és megvédelmezem mindazokat a lelkeket, akikért imádkoztok.

Köszönöm nektek, dédelgetett Gyermekeim, hogy felismeritek az Én isteni hívásom a Mennyekből. Köszönöm nektek szívetek alázatosságát, mellyel felismeritek az Én hangom, ha az szól hozzátok.

Ne feledjétek, Én a könyörület óceánja vagyok, és mindannyiatokat Atyai gyengédséggel szeretlek. Csak arra törekszem, hogy mindannyiatokat egyenként megmentselek a gonosz szorításából, hogy egyetlen Szent Családként tudjunk egyesülni.

Isten, az Örök Atya

nagyfigyelmeztetes.hu

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Szavamat (Üzenetemet) nem félelemből, hanem a gőg bűne miatt utasítják vissza

16 nov

2011. november 14. hétfő, 20:15

Drága, szeretett leányom, miért bonyolítják túl az emberek Tanításaimat? Gyermekeim közül oly sokan félreértik és alábecsülik Nagy Irgalmasságomat. Függetlenül attól, hogy hányszor ígérem meg Gyermekeimnek bűneik bocsánatát, ők még mindig attól tartanak, hogy Én nem tudom megbocsátani minden bűnüket, nem számít mennyire súlyos bűn is az.

A világban levő gonoszságot a sátán emberiség iránti gyűlölete okozza. Azok a szegény megtévesztett bűnösök, akik szolgamódra követik a csaló útját, ők az Én szeretett gyermekeim. Én mindannyiukat szeretem, és továbbra is szeretni fogom őket, annak ellenére, hogy lelkük sötétségben van. Szeretetem örökké tartó és sosem hal meg, mikor eljön minden lélekhez. Kész vagyok teljes mértékben megbocsátani mindent, és átölelni mindenkit. Kész vagyok mindent megtenni azért, hogy visszahozzak minden bűnöst az Én nyájamba, nem számít, mennyire bántanak Engem.

A sátánt meg fogom állítani az ilyen lelkek elrablásában. De ez csak akkor lesz így, ha a bűnösök eldobják a gőg pajzsát, így oda tudnak fordulni Hozzám, és ismét az Én dédelgetett családom részévé tudnak válni. Ne értsétek félre. Én csak közelebb tudom hozni a lelkeket Magamhoz. Nem kényszeríthetem őket, hogy szeressenek Engem. Én nem kényszeríthetem őket, hogy be akarjanak lépni az Én Paradicsomi Királyságomba. Először nekik el kell majd fogadniuk saját szabad akaratukból Kiengesztelődésem Kezét.

Amint már elmondtam neked leányom újra és újra, Én elsőként az Irgalmasság Istene vagyok. Igazságosságom majd testet ölt, de csak akkor, ha kimerült minden más olyan lehetőség, amellyel minden egyes lelket meg lehetne menteni a földön.

Leányom ez a munka sosem ment könnyen neked. Mivel Én bíztalak meg ezzel a nagy horderejű szent feladattal, ez a te részedről hatalmas erőt fog igényelni. Te erősnek lettél teremtve. Azóta készítelek fel téged erre a feladatra, mióta világra jöttél. Az Én legszentebb útmutatásaimra adott minden válaszod, az Én emberiségre vonatkozó, isteni tervemnek megfelelően alakult. Mivel te egységben vagy velem (elfelejtetted már ezt?), ezért te ugyanazt az elutasítást fogod elszenvedni, amit Nekem kellett elszenvednem azidő alatt, míg a földön éltem. Ez ugyanaz az elutasítás – aminek tanúja vagy ma a világban – azok által, akik Tanításaimat érintő szellemi tudásukkal kérkednek, azért hogy elutasítsák ezen üzeneteimet. Azok a lelkek, akik telve vannak gőggel, és önteltek a Szentírás ismeretének tekintetében, ők nem értik ezt.

Tanításaim nagyon egyszerűek. Az igazság – hozzáadva minden nektek tetsző szép nyelvhez és prózához -, ugyanaz az igazság marad, ami mindig is volt: Szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Csak akkor fogjátok tudni igazán hirdetni az Én igémet, ha tiszteletet mutattok egymás iránt, és szeretitek egymást.

Oly nagy a zűrzavar leányom. Oly sok a rettegés és félelem, belenevelve Gyermekeimbe, jövőjüket illetően. Bárcsak megnyugodnának és irgalomért imádkoznának a lelkek, akkor imáik meghallgatásra találnának. A katasztrófák fognak enyhülni, és lehet is enyhíteni azokat. Tartsátok életben a reményt lelketekben gyermekek. Soha ne ragadjatok le annál, hogy megítélitek egymást, és különösen soha ne tegyétek ezt az Én nevemben.

Aki gúnyosan mer ítélkezni a másikról a kereszténység nevében, annak Velem kell majd szembenéznie. Aki vét az Én prófétáim ellen, annak szintén felelnie kell majd Nekem. Szavamat (Üzenetemet) nem szeretetből utasítják el, nem is félelemből, hanem a gőg bűne miatt utasítják el.

A ti Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Imádkozzatok, nyugodjatok meg és örüljetek, mert most már rövid az idő

16 nov

2011. november 13. vasárnap, 19:00

Drága szeretett leányom, időnként Üzeneteim összezavarnak téged. De ez rendben is van.  Az Én útjaimat és az Én Örök Atyám által elrendezett isteni terveket nem könnyű megérteni.

Mindig Rám gondolj. Csak az imára összpontosíts, különösen azokra az imákra, amelyek segítenek majd megmenteni a megátalkodott bűnösöket a pokol tüzétől.

Töltsd ezt az időszakot csendes szemlélődésben és egyszerű imában. Ez minden, amire bármely Gyermekemnek összpontosítania kell. Arra kell törekedniük, hogy családjaikat és barátaikat Elém hozzák, az Érkezésemre való felkészülés során.

Imádkozzátok, imádkozzátok, imádkozzátok az Én Isteni Irgalmasságom rózsafüzérét, hogy biztosítsátok azon lelkek üdvösségét, akiket a gonosz olyannyira megfertőzött, hogy az ő megmentésük csak a ti imáitok által fog megvalósulni.

Ne próbáljátok elmagyarázni ezeket az időket gyermekeiteknek, mert nem fogják megérteni. Sokakban ez szükségtelen félelmet kelthet.

Ismét elmondom minden drága Gyermekemnek: hamarosan eljövök, hogy megmentselek benneteket. Emlékezzetek erre. Ha most nem jönnék el, eltávolodnátok Tőlem, mert a gonosz erő befolyása annyira uralkodó a világban.

Én vagyok a ti megváltásotok. Én vagyok a ti menekülésetek, azoktól a sátáni befolyás okozta borzalmaktól, amelyeknek tanúi vagytok a világban, bármerre is néztek. Gyermekek, bíznotok kell az irántatok érzett Szeretetemben. Hát nem tudjátok, hogy Én nem hagynám, hogy ti mindannyian továbbra is elszenvedjétek ezt a gonoszságot?

Mert megígértem ezt nektek, mindannyiatoknak, gyermekeim.  Ti, mint az Én választott gyermekeim, élvezni fogjátok a Paradicsom Új Korszakát. De ez minden férfin, nőn és önálló értelemmel bíró gyermeken fog múlni, hogy eldöntsék, vajon akarnak-e egy emberként összefogni, hogy élvezzék ezt a dicsőséges létezést.

Imádkozzatok, nyugodjatok meg és örüljetek, mert most már rövid az idő.

Zengjetek dicséretet az Én Örök Atyámnak a dicsőségért, amit adományozni fog mindazoknak, akik elfogadják Irgalmas Kezem.

A ti Jézusotok

Az emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Két lator a kereszten

16 nov

2011. november 10. csütörtök, 15:30

Drága, szeretett leányom, amikor Én haldokoltam a kereszten, két lator (gonosztevő) volt a közelemben, őket is Velem egy időben feszítették keresztre.

Az egyikük azt kérte Tőlem, hogy bocsássam meg neki bűneit, és ő megmenekült. A másikuk nem. Ehelyett inkább elzárkózott. Az ő makacssága, és az, hogy nem volt hajlandó Irgalmamért könyörögni, azt jelentette, hogy őt nem lehetett megmenteni.

Ugyanez fog megtörténni a Nagyfigyelmeztetés alatt. Néhány Gyermekem be fogja ismerni bűneit, és azt, hogy megbántottak Engem.  Ők, teljes alázattal, el fogják fogadni saját bűnbánatukat, és meg fognak menekülni. Ők majd belépnek az új Paradicsomba, a közelgő Béke Korszakban.

Lesznek olyanok, akik nem fogják elfogadni bűneiket annak, amik azok valójában: egy utálatos dolognak Isten, az Örök Atya szemében.

Én sok időt fogok adni ezeknek a lelkeknek a megtérésre, oly mélységes az Irgalmam. Imádkozzatok, hogy ők keressék majd a megváltást azért, hogy ők is megmenekülhessenek. Azt akarom, hogy minden Gyermekem befogadja Irgalmasságom nagy ajándékát. Azt akarom, hogy ti mindannyian belépjetek az Új Paradicsom kapuin.

Imádkozzatok, hogy a megátalkodott lelkek megenyhüljenek, és elfogadják Kezem. Imádkozzatok, hogy ők majd megtanulják, hogyan legyenek alázatosak az Én szememben.

A ti Jézusotok

Az Emberiség Megváltója

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 novemberi üzenetek, Maria Divine Mercy