RSS
 

Visszatérésem megmentésetekre, a világ minden szegletében érezhető lesz

18 okt

2011. október 17. hétfő; 21.30

Drága, szeretett leányom, az idők változnak körülötted. A világ a feje tetejére állt a sötétség szellemének hatására. Körül vagytok véve mindannak a bizonyítékával, amit a bűn gonoszsága okozhat az emberiségnek. Ebben a sötétség-szellemben az Én isteni jelenlétemnek szelleme fog ragyogni, amint eljövök az emberiséget még egyszer újra megmenteni.

Ti, értékes Gyermekeim, akik ismeritek az igazságot, el kell mondanotok másoknak, mennyire szerencsések, hogy megkapják ezt a csodálatos isteni ajándékot. Szeretetem le fog sújtani a földre oly módon, hogy alázattal térdre borultok és a bánat könnyeit fogjátok hullatni, mindazért a sérelemért, melyet az Én Örök Atyám megbántásával okoztatok.

A Magasságos Isten által kapjátok most az irgalmasság ezen nagyszerű cselekedetét.  Örvendezzetek, mert most világosság van a világban, mely vonzani fogja a lelkeket előre, Isten, az Atya karjaiba.

Újra eljövök, hogy megadjam azt az életet, mely számotokra szükséges, hogy még egyszer lehetővé tegyem számotokra Isten, az Atya dicsőségének imádásában és dicsőítésében felemelni szemeteket, és megköszönni Neki igazságosságát, melyet most értékes, de elveszett gyermekei iránt mutat.

Én, Jézus Krisztus, most előkészítem, hogy minden egyes léleknek –beleértve a megátalkodott bűnösöket és hitetleneket is -, lehetősége legyen tanúságot tenni az irgalom igazságáról, mindenütt.

Az Én létezésemnek, és Isten, az Atya létezésének bizonyítéka fel lesz fedve annak mennyei dicsőségében, mindenkiben, minden férfiben, nőben és gyermekben.

Az Én jelenlétem oly módon fog feltárulni, hogy senki sem fogja, és nem is tudja figyelmen kívül hagyni. Mert a menny meg fog nyílni, a csillagok össze fognak ütközni, ezért Visszatérésem, hogy megmentselek benneteket, érezhető lesz a világ minden szegletében, ugyanabban az időben.

Óh, Gyermekeim mennyire fognak örvendezni, mikor tanúi lesznek az Én isteni jelenlétemnek. Még a sötétségben lévők is érezni fogják, ahogyan hideg lelküket megérinti Szeretetem, mely újra lángra gyújtja őket.

Készüljetek. Várjátok Dicsőséges visszatérésem. Imádkozzatok azokért, kiknek félelem van a szívében. Ne féljetek Tőlem. Várjátok ezt a nagyszerű eseményt szeretettel és alázattal szívetekben.

Szeretlek benneteket gyermekeim. Irgalmasságom ezen nagyszerű cselekedete ezt bizonyítani fogja számotokra.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az Emberiség Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért