RSS
 

Üzenet Amerikának: öleljétek át valamennyi felekezethez tartozó testvéreiteket

14 okt

2011. október 11. kedd; 15:30

Drága, szeretett leányom, szeretnék az amerikai emberekhez szólni. Üzenetem számukra a következő. Ti, drága Gyermekeim ezekben az időkben nagyon szenvedtek. Ti egy tisztításnak vagytok alávetve, mely lelketek megtisztulásához szükséges.

Az óriási bűnök Amerikában – mint az abortusz (magzatelhajtás) és a testi erkölcstelenség -, kínoznak Engem. Sokan Gyermekeim közül fertőzöttek a csaló által, aki elrejtőzve, a zárt ajtók mögül irányítja pénzügyi és politikai rendszereteket. Oly sokan feledkeznek meg közületek erről a tényről.  Most sürgősen imára szólítalak fel benneteket, hogy megszabaduljatok attól a fondorlatos tervtől, mellyel el akarják országotokat pusztítani.

Az ima, Gyermekeim, segíteni fog mérsékelni azt a büntetést, melyet az Én Atyám fog a világra szabadítani, az abortusz (magzatelhajtás) bűnéért. Imádkozzatok, imádkozzatok és egyesüljetek az Én Atyám dicsőítésére. Mert valamennyi, az Atyát, Istent a világ Teremtőjét tisztelő hívő egyesülésével, megmenthetitek országotokat.

Imádkoznotok kell a megbocsátásért, és bíznotok kell abban, hogy imáitok meghallgatásra találnak Atyám isteni időzítésének megfelelően.

Öleljétek át minden felekezethez tartozó testvéreiteket, akik hisznek Istenben, az Atyában, és egyként imádkozzatok országotok bűneinek megváltásáért. Gyermekeim, országotok olyan hatalmas, hogy fontos annyi lelket Megmentenem, ahányat csak lehetséges. Ezt Én csak a Nagyfigyelmeztetés során bekövetkező megtéréseken keresztül tehetem meg, valamint imáitok és áhítatos odaadásotok által.

Forduljatok most Hozzám mindannyian. Ne közösítsétek ki egymást vallásaitok miatt, csak bízzatok Istenben, az Atyában, és Ő válaszolni fog imáitokra.

Ti, drága Gyermekeim olyan elveszettek vagytok. Olyan nagy összezavarodottságot mutattok, és Isten, az Atya létezéséről szóló elferdített igazságokat adtok elő. A vallást használjátok álcaként, hogy méreggel pusztítsátok el azokat, akik szerencsétlenebbek, mint ti.  Itt az idő, hogy elfogadjátok az igazságot, hogy csak felebarátaitok szeretete által térhettek vissza egy nemzetként Teremtőtök, Isten, az Atya karjaiba.

Teljes Lényem könnyező együttérzésével szeretlek benneteket. Azon fáradozom, hogy megmentselek és bevezethesselek benneteket az új és csodálatos Béke Korszakába, amely ezen a földön vár rátok. Ahhoz, hogy ebbe az új Paradicsomba bemehessetek, lelketeknek meg kell szabadulnia a bűntől.

Imádkozzatok a kegyelmekért, a saját és kormányaitok által elkövetett bűneitek bocsánatáért.

Békével és szeretettel válok el tőletek,

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.