RSS
 

Szűz Mária – A Fiam iránti közömbösség bűne burjánzik

11 okt

2011. október 8. szombat; 14:20

(Ez az üzenet, az Áldott Édesanya magán Jelenése alkalmával adatott, mely 30 percig tartott)

Gyermekem, túl sok lélekre vár az örök kárhozat, ha nem térnek vissza drága Fiamhoz.

Fiam nagy gyötrelmet szenved el, amikor azt látja, hogy hogyan tántorognak ezek a gyermekek, egyik gonosz ösvényről a másikra.

A Fiam iránti közömbösség bűne burjánzik, és olyan sokan vannak, akik tudnak Létezéséről, de szabad akaratuk által, mégis megtagadják Őt. Most itt van az az idő, amikor meg fogják érteni mindazt, ami előttük áll, ha nem bánják meg bűneiket a Lelkiismeret Átvilágítása során, melyet hamarosan megtapasztalnak.

Ti, akik szeretitek Fiamat, vegyétek fel az Ő Keresztjét, és segítsetek Neki visszahozni azokat a lelkeket, akik után Ő eleped, hogy drága szerető karjaiba zárhassa őket.

Sokan közületek, gyermekek, akik nem ismeritek igazán Fiamat, meg kell, hogy értsétek az Ő szívének szelíd gyengédségét. Oly sok szeretet van Benne mindannyiatok iránt, hogy ha látnátok az Ő szenvedését az elutasításotok miatt, a földre borulnátok, zokognátok és könyörögnétek az emberiség bűneinek megbocsátásáért.

Kérlek, sürgetlek benneteket, hogy kitartóan imádkozzatok a Nagyfigyelmeztetés alatti megtérésért, melyre Fiam annyira vágyakozik.

Áldott Édesanyátok

Az egész emberiség Királynője

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért