RSS
 

Szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget

25 okt

2011. október 23. vasárnap, 19:15

Drága, szeretett leányom, mindenkinek tudnia kell, hogy szeretnék létrehozni egy imacsoportokból álló hadsereget szerte az egész világban. Én el foglak látni benneteket, Hadseregem, imákkal, melyeket imádkozni kell majd a lelkek megmentéséért. Ezek az imacsoportok növekedni fognak, és soraikból ki fog emelkedni egy hithű követőkből álló valódi hadsereg, hogy világra hozzák mindenki üdvösségére irányuló Isteni Ígéretem Igazságát.

Amint az Én szeretett Atyám meghagyta, ezek a csoportok meg fogják alakítani a hadsereget, amely le fogja győzni a sátán, valamint az ő hívei és követői okozta gonosz sötétséget.

Igen, Leányom, bár nehéz megérteni, de sok ember van, aki nemcsak, hogy elismeri a sátánt, de még hűséget is tanúsít iránta. Sok lélek van sötétségben, akik hódolattal adóznak, és bálványozzák a Sötétség Királyát. Sok templom, mely a világosság Gyermekeinek szeme elől el van rejtve, a sátán tiszteletére épült. Ők hajlongnak előtte, fekete miséket tartanak és sértegetnek Engem az istenkáromlás és sértés minden fajtájával, amely megbotránkoztatna és undorítana benneteket. Számuk folyamatosan növekszik, és sokan, a sátán lelkes és elkötelezett követői közül, nagyon elismert vezetői pozíciókban dolgoznak az üzleti világban, banki és politikai körökben. Egységbe tömörülnek ellenszegülve Istennek, az Én Örök Atyámnak, teljes tudatában annak, hogy mit cselekszenek.

Csakúgy, mint ahogyan a sátán gyűlöli az emberi természetet, mert az Isten, az Atya, a mindenség Teremtője által lett teremtve, ugyanúgy ezek a sátánhívők is gyűlölik az emberiséget.  A gyűlölet, melyet éreznek, olyannyira mély, hogy megpróbálnak majd egy elit hadsereget létrehozni, hogy életek millióit pusztítsák el a földön. Hatalomra és jólétre való törekvésükben el fogják érni, hogy az emberiség kontrollálására irányuló saját szükségleteikhez és vágyaikhoz megtisztítsák az utat.

Ezekhez a megátalkodott bűnösökhöz keresem a ti segítségeteket gyermekek. Szükségem van imáitokra, hogy megnyissák szívüket azokra a hazugságokra, melyeket a csaló hitetett el velük. Ők elveszettek Számomra, hacsak nem könyörögnek Irgalmasságomért. Emiatt lehet az ima az egyetlen megmentő kegyelem számukra.

Ez, a csaló által vezetett erős hadsereg kísérletet fog tenni arra, hogy borzalmas pusztítást okozzon. Már próbálják megmérgezni gyermekeimet, a legravaszabb módokon, vizeteken, orvosságaitokon és élelmiszereiteken keresztül. Kérlek, legyetek éberek mindig.

Az Én Atyám keze hamar, a Nagyfigyelmeztetést követően le fog sújtani ezekre a gonosz lelkekre, ha folytatják az Én Irgalmam elutasítását. Mindeközben gyermekeim, nektek fel kell állnotok, és nem szabad hagynotok, hogy népeiteket terrorizálják. Imádkozzatok Védelmemért, és éljétek egyszerűen az életeteket. Imádkozzatok és vegyétek a szentségeket magatokhoz. Mindenben kérjétek az Én segítségem, és Én válaszolni fogok kéréseitekre az Én legszentebb akaratom szerint.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy enyhítsétek a világ kontrollálására irányuló gonosz terveket, melyeket ez a gonosz csoport szövöget. Hatalomhoz jutnak a Közel-Keleten és kísérleteket tesznek Európa irányítására, mielőtt a világ más területeit is célba veszik. Az ellenségek, akiket a hírekben mutatnak nektek, azok nem az igazi ellenségek. Ellenségeket kreálnak azért, hogy igazolják a megtorlást, melynek mindig ugyanaz lesz a célja. Irányítani. Birtokolni. Jólétet kiépíteni.

Imádkozzatok értük, hogy megtérjenek, mert megtérés nélkül az ő gonosz tetteik sok bánatot és szorongást fognak okozni. Habár az Én Örök Atyám ki fogja róni az Ő büntetését, ők még így is olyan kárt okozhatnak, mely mérhetetlen szenvedést fog okozni az Én gyermekeim között.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.