RSS
 

*** Selymes atya a Nagyfigyelmeztetésről *** ÚJ hanganyag *** (2011.10.10)

11 okt

Az Erdélyi Mária Rádióban – 2011. október 10-én – Selymes József atyával elhangzott beszélgetés

a Nagyfigyelmeztetésről

 

YouTube előnézeti kép

 

Selymes atya a Nagyfigyelmeztetésről

2011. október 13. csütörtök, 07:42

A 29 évközi hét evangéliumaiban Jézus kemény szavait olvashatjuk a farizeusok és írástudók ellen. “E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől… Igenis mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket.” (Lk 11,50-51) Isten ma is, mint minden korban, küld prófétákat, de sokan nem fogadják el, sőt üldözik, megölik őket. Ez történik sok mai prófétával is. A mai kor farizeusai és írástudói, hamis tekintélytisztelői ízekre szedik szavaikat internetes fórumokon, levelező listákon. De ezzel nemcsak magukat zárják el az igazságtól, hanem másokat is félrevezetnek. “Vakok vezetnek világtalanokat.” Ezzel óriási károkat okoznak. Az Isten által felkínált mentőöveket is el akarják venni a fuldoklóktól. Ezért nem csodálkozhatunk Jézus kemény szavain.

A próféták üzeneteit mindig meg kell vizsgálni, mert minden próféta tévedhet, és vannak hamis próféták is. A legfontosabb vizsgálati szempont, hogy tartalmuk mennyire van összhangban a Szentírás tartalmával. De sokan nem veszik még azt a fáradságot se, hogy végigolvassák ezeket, hanem kapásból nekimennek egy-egy félreértelmezhető kijelentés alapján, és lesöprik az asztalról az egészet. Kiöntik a fürdővízzel a gyereket is. Kényelmesebb megoldás a próféiciákat kapásból elvetni. De akik így cselekszenek elvetik Istent is, aki fontosnak tartja, hogy prófétákat küldjön, és általuk szóljon hozzánk.

Hogyan viszonyuljunk a mai prófétákhoz, az általuk hozott üzenetekhez, köztük a “Nagyfigyelmeztetés”-hez. Selymes József atya, az erdélyi Mária Rádió alapítója, aki jelenleg Rómában él, az üzenetek, próféciák, magánkinyilatkoztatások egyik szakértője, a Világegyház szemszögből nézve beszél ezekről a kérdésekről, az erdélyi Mária Rádióban indított sorozatában.

 

Forrás: http://engeszteles.bocsajozsef.hu/profeciak-uezenetek/selymes-atya-a-nagy-figyelmeztetesrl


 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in Selymes atya a Nagyfigyelmeztetésről

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért