RSS
 

Isten, az Atya – Készítsd fel a világot Szeretett Fiam, Jézus Krisztus érkezésére

20 okt

2011. október 19. szerda, 14:00

Leányom, készítsd fel a világot Szeretett Fiam, Jézus Krisztus érkezésére, mert most eljön Ő, ahogy előre meg volt jövendölve, hogy még egyszer megmentse az emberiséget.

Az Ő (Fiam) érkezését mennyei harsonaszó és angyalok kórusa fogja hirdetni, akik dicséretet fognak zengeni, hogy bejelentsék ezt a nagyszerű eseményt.

Az Én nagyszerű ajándékom az emberiség számára, rövidesen be lesz mutatva nektek az Én drága szeretett Fiam képében, akit rövidesen elküldök, hogy megmentsen bennetek még az Utolsó Ítélet előtt.

Készítsétek fel lelkeiteket, mert amikor bűneitek feltárulnak előttetek, Én azt parancsolom nektek, hogy alázattal boruljatok Fiam lába elé, és könyörögjetek irgalomért. Kérnetek kell Őt, hogy bocsásson meg nektek, és el kell fogadnotok a büntetést, mely lelketek megtisztításához szükséges.

Az Ő irgalma olyan nagy, hogy nincs bűn, legyen az bármennyire súlyos, amit ne lehetne megbocsátani, ha igaz bűnbánatot mutattok. Mindannyiatok részéről alázatra van szükség, azért hogy méltók legyetek majd arra, hogy belépjetek az új Dicsőséges Béke-Korszakba a földön, amelynek ideje nagyon közel van. Csak azok a lelkek lesznek alkalmasak, hogy belépjenek a kapukon, akik őszintén megbánják bűneiket, és igaz hűséget mutatnak az Én szeretett Fiam iránt. Mert bűntelennek kell lennetek ahhoz, hogy belépjetek ebbe a csodálatos Új Paradicsomba a Földön.

Drága szeretett leányom, Én nagy szeretettel készítettem mindannyiatoknak ezt a Paradicsomot. Ez az az örökség, amire vártok. Ez az a mód, ahogyan a föld ajándékát eredetileg bemutattam Ádámnak és Évának.

Bárki, aki visszautasítja ezt a Földi Paradicsomot, ahol semmilyen formában nem fog létezni a gonosz, az hátat fordít a megváltásnak.

Ez az utolsó esélyetek, hogy megszabadítsátok lelketeket a sátán szorításától és az életeteket uraló gonosz befolyástól.

Ragadjátok meg ennek a nagy irgalomnak csodálatos ajándékát. Ezen ajándék által az igaz megváltás lehetőségét ajánlom Nektek és egy dicsőséges Paradicsomot, amelyet sehogy sem tudnátok elképzelni.

Mert ti, azok a szegény bűnösök, akik visszautasítjátok Fiam megbocsátási ajánlatát, több időt kaptok majd, hogy visszatérjetek hitetekhez. Ugyanakkor nem fogtok túl sok időt kapni, mert Türelmem fogy.

Várjátok most Fiam visszatérését, hogy még egyszer megmentsen benneteket a bűntől, és hogy elvezessen benneteket az örök üdvösségre.

Isten, az Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.