RSS
 

Isten, az Atya – El kell utasítanotok a sötétséget, és a világosságot kell választanotok (befogadnotok)

26 okt

2011. október 25. kedd, 15.30

Szeretett leányom, mondd meg a világnak, hogy Én Karjaimba ölelem minden Gyermekem. Minden rendben lesz. Most mindennek az Én Szent Kezeimben kell maradnia, amint azt elrendeltem.

Akaratom szerint elküldöm Fiamat ismét a világba, hogy megmentse az emberiséget a bűn pusztításaitól. Ez az Én isteni igazságosságom cselekedete számotokra, dédelgetett Gyermekeim, így tudom visszaszerezni Királyságom a földön.

A félelem nem Tőlem származik. A félelem a sötétségtől ered.  Amikor féltek Tőlem, tudjátok, hogy a sötétség az, ami lelketeket beburkolja, és nem az Én isteni nagyságom.

Hogy Királyságom részesei legyetek, el kell utasítanotok a sötétséget, és a világosságot kell választanotok (befogadnotok). Ugyanezt a világosságot adományozza most nektek az Én Fiam, az Isteni Irgalmasság Cselekedete által.

Szeretetem oly nagy mindannyiatok iránt gyermekek, hogy minden hatalmam felhasználom a lelkek megváltására mindenütt. Igazságosságom keze le fog sújtani azon lelkekre, akik elutasítanak Engem, de addig nem, amíg meg nem lesz téve minden erőfeszítés, valamennyi Gyermekem egyesítésére az egész világon.

Nagyszerű Dicsőségem Királysága hamarosan feltárul a világ előtt. Közületek, gyermekek, senki sem akarja majd elutasítani Dicsőséges Királyságom, mely az új béke-korszakban fog uralkodni a földön.

Imádkozzatok azokért, akik számára nehéz lesz az igazságot választani (befogadni).

Isten, a Mindenható Atya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért