RSS
 

Én nem kényszeríthetem az embereket, hogy megtérjenek, vagy hogy visszatérjenek (az Istenbe, az Atyába vetett hithez)

17 okt

2011. október 15. szombat, 19.00

Drága, szeretett leányom, ahogyan egyre több ember hallja meg az Én szavam (üzenetem), Szeretetem majd átjárja az ő lelküket, amint Üzeneteimet elolvassák. Én az ő lelkükhöz fogok szólni, és felébresztem őket szendergésükből, hogy egyesítsem őket Magammal, azért, hogy Én meg tudjam menteni a lelkeket mindenütt. Sokasodásotok segíteni fog Nekem a lelkek óriási mértékben való megmentésében. Az embernek, az Én Atyám által ajándékként adott szabad akarat miatt, Én nem kényszeríthetem az embereket, hogy megtérjenek, vagy, hogy visszatérjenek az Istenbe, az Atyába vetett hithez. Ez az ő saját döntésük kell, hogy legyen. Az ima által terjedni fog a megtérés. Ezt megígérem nektek. Csak gondoljatok az ajándékra, mely a lelkekre vár, mikor ti, Gyermekeim, imádkoztok értük.

Nem ismeritek az ima hatalmát? A tömegek által, Atyámhoz mondott hálaadó ima, és a bűneitekért való vezeklés (jóvátétel), megmentheti a világot.  Ilyen az a hatalom, amellyel az ima bír. Soha ezelőtt nem kértelek sürgetve benneteket ennyire az imádkozásra, mely saját ajkatokról kell, hogy jöjjön, és a szív nagylelkűségéből kell, hogy fakadjon, a megátalkodott bűnösökért, mindenütt. Szükségem van az imáitokra. Imáitok nélkül ezek a szegény lelkek nem biztos, hogy megmenekülnek, mert sokan közülük akkora sötétségben vannak, hogy a Nagyfigyelmeztetés csak csekély mértékben fog rájuk hatni. Ti, dédelgetve szeretett gyermekeim, valamennyien bűnösök, akik közül sokan megtesztek minden tőletek telhetőt, hogy szereteteteket megmutassátok Nekem, nem veszitek észre, hogy Én olyan nagyon bízom bennetek, abban, hogy Velem tartotok (mindvégig kitartotok Mellettem). Csatlakozzatok Hozzám, Szent Szívembe zárva, és kérjétek Tőlem a kegyelmeket, testvéreitek megmentéséért. Lelkek millióit fogom megmenteni, ha időt szenteltek az Isteni Irgalmasság Rózsafüzérének imádkozására.

Ez az az idő, amikor az Isteni Irgalmasság (rózsafüzérének) imádkozása lesz a leghatékonyabb. Legyetek szívetekben, elmétekben, testetekben és lelketekben nagylelkűek. Minden kétséget vessetek el.  Engedjétek meg Nekem, a ti Jézusotoknak, hogy felemeljelek, és elvigyelek benneteket, és mindazokat, akikért imádkoztok, az Én örök életembe.

Szeretett Megváltótok, Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.