RSS
 

A legnagyobb támadás Egyházam ellen, Kereszthalálom óta

29 okt

2011. október 28. péntek; 23.30

Drága, szeretett leányom, Egyházamnak Irántam, az ő szeretett Megváltójuk iránti hűsége a kitartást illetően, rövidesen próbára lesz téve. Egyházam álomba merült, és szendergésében nem készítette fel saját magát az Antikrisztus érkezésére. Az Antikrisztus és csatlósai az Én Atyám templomainak minden résébe beszivárogtak az egész világon.

A Katolikus Egyház az Antikrisztus első számú célpontja, és ő (az Antikrisztus) addig nem nyugszik, míg legalább Egyházam felének fejét el nem fordítja Tőlem, ezen a földön. Az Én bíborosaim, püspökeim és papjaim annyira felkészületlenek, hogy nem veszik észre azokat a finom kis változásokat, melyek saját soraikon belül zajlanak. Nem telik el hosszú idő, míg az Egyházamon belüli szakadás igazán nyilvánvalóvá válik.

Ez a legnagyobb támadás Egyházam ellen, Kereszthalálom óta. Szegény szeretett szolgáim. Sokan közülük ártatlan sakkfigurák, kiszolgáltatva egy sötét erőnek, amely ügyel rá, hogy ne fedje fel magát.

Minden szolgálómat kérem, hogy kitartóan imádkozzanak azért, hogy az előttük álló gyűlöletet elviseljék. Ők így imádkozzanak Hozzám:

„ Ó, Én szeretett Jézusom, védelmedért esdeklek, és kérem irgalmad, hogy megvédd testvéreimet egyházadban, hogy ne essenek áldozatul az Antikrisztusnak. Áraszd rám kegyelmeidet, és védj meg engem a te erőd fegyverével, hogy ellen tudjak állni a gonosz cselekedeteknek, melyeket a Te Szent Nevedben követhetnek el. Könyörgöm irgalmadért és hűséget fogadok Szent nevednek mindörökké.”

Felszentelt szolgáim, álljatok ellen ezen gonosznak és a szörnyetegnek, kiknek szájából ezek a trágárságok és hazugságok fognak sarjadni.

Figyeljétek az Én Testemmé és Véremmé történő átváltoztatási szertartásban bekövetkező változásokat.  Ha a szavak úgy változnak, hogy tagadják az Én testem létezését a Szent Eucharisztiában, akkor meg kell védenetek az Én isteni ígéretemet: Aki eszi az Én testem, és issza az Én vérem, annak örök élete lesz.

Legyetek bátrak, felszentelt szolgáim. Imádkozzatok a szükséges erőért, mert hitetek és engedelmességetek a kitartást illetően meg lesz méretve.

Szeretlek és védelmezlek benneteket minden időben. Csak azok fognak részesülni az Én szent védelmemben közületek, akik szelíd szívűek és alázatos lelkűek.

Imádkozzatok mindenütt valamennyi felszentelt szolgámért, hogy ne utasítsák el az igazság fényét a sötétség szellemének javára, mely kibontakozóban van Egyházamon belül.

A ti Megváltótok és Védelmezőtök

Jézus Krisztus

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

Tags:

Comments are closed.

 


Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!
2014. május 3. szombat, 15.50

Imahadjárat (148) Jöjj segítségemre!

„Ó, Jézusom, segíts meg engem nagy gyötrelmem közepette. Végy engem Karjaidba, és vigyél engem Szíved Menedékébe. Töröld le könnyeimet. Csillapítsd le elszántságomat. Vidíts fel engem, és tölts el engem a Te Békéddel. Kérlek, teljesítsd ezt a különleges kérésemet (említsd meg itt…). Jöjj segítségemre, hogy kérésem meghallgatásra találjon, és hogy életem békés lehessen, egységben Veled, drága Uram. Ha azonban kérésem mégsem teljesülhet, tölts el engem a Kegyelemmel, hogy elfogadjam azt, hogy a Te Szent Akaratod lelkem javát szolgálja, és hogy kedves és kegyes szívvel mindörökké hűséges maradjak a Te Igédhez. Ámen.”

JézusotokTeljes üzenet - A kérjetek és kaptok – nem egy üres ígéret a Részemről

 Imahadjárat kiemelten fontos imái

 (24) Teljes búcsú a teljes bűnbocsánatért 

(26) Imádkozzátok a Rózsafüzért, hogy segítsetek megmenteni a nemzeteteket

(33) Álljatok fel most, és fogadjátok el az Élő Isten Pecsétjét

(43) Mentsd meg a Lelkeket a Nagyfigyelmeztetés alatt

(55) Felkészülés a Nagyfigyelmeztetésre

(60) Ima a családok - Nagyfigyelmeztetés során történő - megtéréséért