RSS
 

Archive for október 18th, 2011

Visszatérésem megmentésetekre, a világ minden szegletében érezhető lesz

18 okt

2011. október 17. hétfő; 21.30

Drága, szeretett leányom, az idők változnak körülötted. A világ a feje tetejére állt a sötétség szellemének hatására. Körül vagytok véve mindannak a bizonyítékával, amit a bűn gonoszsága okozhat az emberiségnek. Ebben a sötétség-szellemben az Én isteni jelenlétemnek szelleme fog ragyogni, amint eljövök az emberiséget még egyszer újra megmenteni.

Ti, értékes Gyermekeim, akik ismeritek az igazságot, el kell mondanotok másoknak, mennyire szerencsések, hogy megkapják ezt a csodálatos isteni ajándékot. Szeretetem le fog sújtani a földre oly módon, hogy alázattal térdre borultok és a bánat könnyeit fogjátok hullatni, mindazért a sérelemért, melyet az Én Örök Atyám megbántásával okoztatok.

A Magasságos Isten által kapjátok most az irgalmasság ezen nagyszerű cselekedetét.  Örvendezzetek, mert most világosság van a világban, mely vonzani fogja a lelkeket előre, Isten, az Atya karjaiba.

Újra eljövök, hogy megadjam azt az életet, mely számotokra szükséges, hogy még egyszer lehetővé tegyem számotokra Isten, az Atya dicsőségének imádásában és dicsőítésében felemelni szemeteket, és megköszönni Neki igazságosságát, melyet most értékes, de elveszett gyermekei iránt mutat.

Én, Jézus Krisztus, most előkészítem, hogy minden egyes léleknek –beleértve a megátalkodott bűnösöket és hitetleneket is -, lehetősége legyen tanúságot tenni az irgalom igazságáról, mindenütt.

Az Én létezésemnek, és Isten, az Atya létezésének bizonyítéka fel lesz fedve annak mennyei dicsőségében, mindenkiben, minden férfiben, nőben és gyermekben.

Az Én jelenlétem oly módon fog feltárulni, hogy senki sem fogja, és nem is tudja figyelmen kívül hagyni. Mert a menny meg fog nyílni, a csillagok össze fognak ütközni, ezért Visszatérésem, hogy megmentselek benneteket, érezhető lesz a világ minden szegletében, ugyanabban az időben.

Óh, Gyermekeim mennyire fognak örvendezni, mikor tanúi lesznek az Én isteni jelenlétemnek. Még a sötétségben lévők is érezni fogják, ahogyan hideg lelküket megérinti Szeretetem, mely újra lángra gyújtja őket.

Készüljetek. Várjátok Dicsőséges visszatérésem. Imádkozzatok azokért, kiknek félelem van a szívében. Ne féljetek Tőlem. Várjátok ezt a nagyszerű eseményt szeretettel és alázattal szívetekben.

Szeretlek benneteket gyermekeim. Irgalmasságom ezen nagyszerű cselekedete ezt bizonyítani fogja számotokra.

Szeretett Megváltótok

Jézus Krisztus

Az Emberiség Királya

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy

 

A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz érkezett

18 okt

2011. október 16. vasárnap; 15:30

Drága, szeretett leányom, miért van az, hogy mikor az Én szavam (üzenetem) értelmezik, oly sok gyermekem találja azt támadónak. Miközben Gyermekeimnek mindig meg kell különböztetniük azokat az üzeneteket, melyeket azok tesznek közzé, akik azt állítják, az Én nevemben jönnek, ugyanakkor Gyermekeimnek azt is meg kell tanulniuk, hogy mindig legyenek nyitottak elméjükben és szívükben.

Oh, mennyire szeretném, ha Követőim különösképpen kinyitnák szemüket és szívükbe fogadnának Engem. Én vagyok, Jézus, aki szólít benneteket, hogy halljátok meg Hangom, amint sürgetve kérlek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám imában.

A ti időtök a földön egy kritikus ponthoz érkezett. Nincs sok idő hátra, míg meghirdetem az új béke-korszakot, és emiatt van szükségem arra, hogy felkészítsétek lelketeket most.

Ne engedjétek, hogy az arrogancia vakká tegyen benneteket az igazságra. Hát nem tudjátok, hogy Én sosem csaplak be benneteket? Halljátok meg Utasításaimat, hogy a gonoszt megakadályozzátok ítélőképességetek elhomályosításában. Ne engedjétek neki, hogy távol tartson benneteket, mert ha csak meghalljátok az Én legszentebb szavam (üzenetem), tudni fogjátok, hogy ez Én vagyok, Jézus Krisztus, aki szólít benneteket.

Gyermekeim, ha tudnátok, mennyi fertőzés lett rászabadítva az Én értékes lelkeimre a világon, meg lennétek döbbenve. A sötétség időről-időre az Én értékes követőimet is beborítja. Az a fájdalom, melyet érzek, mikor kétségeiteknek vagyok tanúja –különösen azon lelkek között, akik rendszeresen imádkoznak, és igaz odaadást mutatnak-, a mély szomorúság könnyeit hozza.

Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok a Szentlélek vezetéséért. Ha kinyitjátok megkeményedett szíveteket, és kéritek a megkülönböztetés kegyelmét, Én válaszolni fogok hívásotokra.

Milyen szomorúak lesztek, mikor az igazság feltárul előttetek a Nagyfigyelmeztetés alatt.  Én most a többi lélek megmentéséért mondott imáitokat kérem. Minden bizonnyal, ha még kételkedtek is az Én szavamban, melyet ezen üzeneteken keresztül adok, akkor is meglelhetnétek azt (az Én szavamat) szívetekben, hogy imádkozzatok az elveszett lelkekért.

Szeretlek benneteket, és várom, hogy eleget tegyetek az imára vonatkozó kérésemnek.

Jézusotok

 
Hozzászólások kikapcsolva

Posted in 2011 októberi üzenetek, Maria Divine Mercy